ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προγραμματισμός Ομάδας Ανοικτής Διακυβέρνησης

Για συζήτηση και προτάσεις 

Μάϊος – Ιούνιος – Ιούλιος

Η επιχειρησιακή διάσταση της Ανοικτής Διακυβέρνησης

Η κατάσταση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η εικόνα της μονάδας καινοτομίας ΕΚΔΔΑ

Η άποψη απο τη πλευρά της Βουλής

Συνάντηση αποτελεσμάτων Ομάδας

 

Φθινόπωρο 2013

– ομαδικές συναντήσεις, π.χ θα μπορούσαμε να δούμε συντονιστές και συνεργάτες ανοικτής διακυβέρνησης σε φορείς

– συναντήσεις με συλλογικούς φορείς που έχουν αξιοποιήσει πχ. το opengov

– παρακολούθηση του θεσμού της ΟΚΕ (διαβούλευση στα εργασιακά)

– συζήτηση 2 με 3 δημοσιογράφους και να τους καλέσουμε σε ευρύτερη συζήτηση

Leave a Comment