ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σημειώσεις απο τη 1η συνάντηση – Ανοικτή διακυβέρνηση και νομοθέτηση

Σημειώσεις απο τη 1η συνάντηση  – Ανοικτή διακυβέρνηση και νομοθέτηση

Opengov: Μία καλή πρακτική που προσμετράται ως θετική για την εικόνα της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς οπως ο ΟΟΣΑ. Ωστόσο, στο εσωτερικό, αποδυναμώνεται σταδιακά σε μια εποχή που “ένας στους δύο” νόμους περνά απο τη Βουλή χωρίς ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση (κύρωση πράξης). Οι υποχρεώσεις του Μνημονίου έχουν αναδειχθεί, κακώς, ως η συνήθης δικαιολογία τόσο για την έλλειψη ρυθμιστικού προγραμματισμού αλλά και γενικότερα για την υποβάθμιση της σημασίας της διαβούλευσης.

Το παράδειγμα του Bake off (αρτοποιοί): Διατάξεις που απορρίπτονται σε μία συνεδρίαση, περνούν μετά απο λίγες μέρες σε άλλη νομοθετική παρέμβαση που αποτελείται από ένα άρθρο οπότε και αναγκαστικά υιοθετούνται.

– Ρυθμιστικός προγραμματισμός: ενώ προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να εφαρμοστεί.

– Ανάλυση στόχων και συνεπειών: έχει υιοθετηθεί μια μηχανιστική, διεκπεραιωτική τακτική για τις εκθέσεις που συνοδεύουν τους νόμους

– Αρχές και μέσα καλής νομοθέτησης: Η έτσι κι αλλιώς περιορισμένη τους χρήση γίνεται μηχανιστικά και χωρίς καμια διάθεση εμπέδωσης.

– Διαβούλευση σε δυο φάσεις: Η γνώση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι η τελευταία φορά που έγινε διαβούλευση σε δύο φάσεις ήταν πριν ακόμα θεσμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα

– Μονάδες καλής νομοθέτησης και συντονιστές ανοικτής διακυβέρνησης: Δεν έχει υπάρξει μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των δομών που προέβλεπε ο νόμος για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση.

Σαν γενικό συμπέρασμα από τα παραπάνω προκύπτει η σημασία του ρόλου της πολιτικής βούλησης εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, του σθένους των πεποιθήσεων με τις οποίες η ηγεσία επιδιώκει την εφαρμογή πολιτικών για την ανοικτή διακυβέρνηση.

– Προτάσεις πολιτικής

το παράδειγμα των ΚΕΠ ως χώρος συλλογής δεδομένων και συμμετοχής των πολιτών (Κάλυμνος – Αλιεία, 2002)

μια εσωτερική δουλειά χαρτογράφησης διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις κατέληξε στη σημερινή υπηρεσία μία στασης του ΓΕΜΗ (http://www.businessportal.gr/)

ενεργητική “σύνδεση” του opengov με τα κόμματα (για επίσημες θέσεις και απόψεις) και την κοινωνία των πολιτών

Ερωτήματα και προτάσεις απο την Ομάδα 

Τα emails ανά υπάλληλο/υπηρεσία που συζητιέται να αναγράφονται ανά αρμοδιότητα.

Η ανοιχτή διακυβέρνηση μια διαδικασία σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας, και με φάσεις υλοποίησης

Ένα συνεχές μοντέλο ανάπτυξης κωδικοποιημένων υπηρεσιών  και καταγεγραμμένες ώστε να είναι δυνατή η απευθείας μετατροπή τους σε πληροφοριακά συστήματα σε φάσεις (RUP? Agile?) όπου θα αναπτύσεται κάθε εφαρμογή σε κομμάτια και μετά από συνεχή επικοινωνία με το φορέα -αφού πάντα θα βρίσκονται κομμάτια που δεν έχουν προβλεφτεί στο σχεδιασμό.

Η συνέχεια της “διακυβέρνησης” όπως είναι τώρα (μη ηλεκτρονική) με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε ο Χ υπάλληλος να έχει ως κίνητρο την σχετική ευκολία που θα του δοθεί στο νέο σύστημα να ψάξει ήδη υπάρχουσες πληροφορίες που πιθανόν να τις έψαχνε σε έντυπα ή σε μη οργανωμενή αλλά ηλεκτρονική μορφή. 

Αποδυνάμωση δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Πρόταση για την Αυτόματη Επικαιροποίηση και Κωδικοποίηση Νομολογίας (πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση στα σχόλια, http://labs.opengov.gr/2011/02/23/3498)

 

Αφορμές για δράσεις 

  1. συστηματικός έλεγχος νομοθετικού έργου (παρακολούθηση και καταγραφή)
  2. κώδικας διεξαγωγής δημοσίων διαβουλεύσεων (συγγραφή και συντήρηση κώδικα)
  3. παρακολούθηση και διεκδίκηση δεδομένων (σύνταξη επιστολών και συστηματική ενόχληση φρέων)
  4. ψηφιοποίηση διαδικασιών (έρευνα και ψηφιακή αποτύπωση διαδικασιών για μία επιλεγμένη περιοχή / υπηρεσία)
  5. open/public spending σε mobile μορφή / εφαρμογή, σύνδεση με Διαύγεια και κοινωνικά δίκτυα

 

Υλικό απο τη συνάντηση (πράγματα που πρέπει να γίνουν)

Στατιστικά (ποιοτικά, ποσοτικά;) διαβούλευσης νομοθετημάτων

Βάση δεδομένων με αρμοδιότητες δημοσίου για την αξιολόγησή τους (για δημόσια ανάρτηση)

Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (http://www.inerp.gr/)

Επόμενη συνάντηση για προετοιμασία

Την εβδομάδα 3 – 7 Ιουνίου με το Διομήδη Σπινέλλη  πρώην Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια επιχειρησιακή, παρεμβατική συζήτηση, γύρω απο την ανοικτή διακυβέρνηση ως ένα δυναμικό χώρο σύγκρουσης ή, πολλές φορές, υιοθέτησης, αντιφατικών πολιτικών.

Leave a Comment