ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ηλεκτρονική διαβούλευση της ΕΕ για το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών απόψεων σχετικά με το επόμενο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την περίοδο 2016- 2020.
eGovernment
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και την υλοποίηση των online δημόσιων υπηρεσιών.

Η έρευνα, που διατίθεται στα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά, θα βοηθήσει να καθοριστεί το “πεδίο εφαρμογής του νέου προγράμματος δράσης και οι στόχοι, τα μέτρα, η συμμετοχή των χρηστών, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των χωρών της ΕΕ, η διαχείριση της εφαρμογής του προγράμματος και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου (2016-2020) » ανέφερε σε δήλωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή . “Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στην αξιοποίηση της ψηφιακής επανάστασης. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να καλέσουν όλους τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν μαζί τις προτεραιότητες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέχρι το 2020”, πρόσθεσε ο Günther Oettinger Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία.

Η 12η έκθεση αναφοράς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015, εντόπισε αρκετές αδυναμίες όσον αφορά τη χρήση και την εμπειρία των χρηστών των online δημόσιων υπηρεσιών και αποκάλυψε ορισμένα εμπόδια στην επέκτασή τους στην ΕΕ.
Το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 θα ολοκληρώσει την ενιαία ψηφιακή αγορά (DSM). Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη επισημανθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση του τρέχοντος σχεδίου δράσης, συμπεριλαμβανομένων των “Ανοιχτών δεδομένων, των συνεργατικών υπηρεσιών, της διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα”, σύμφωνα με το FAQ του Σχεδίου Δράσης. Οι ιδέες και οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν μέσω αυτής της νέας ηλεκτρονικής διαβούλευσης θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το νέο σχέδιο.

Το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2016. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 22η Ιανουαρίου του 2016.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment