ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

H Crowdpolicy-Perifereia-Stereas-Elladas-OpenBudget Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ξεκίνησε την δράση Έξυπνη Στερεά.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αλλάζει ριζικά την παραδοσιακή σχέση μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους δημότες, φορείς και επιχειρήσεις. Μέσα από ένα συνολικό πλέγμα μεθοδολογιών και ψηφιακών πλατφορμών, ανοίγει ένα παράθυρο αμφίδρομης επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ της Περιφέρειας, των πολιτών και των επιχειρήσεων με βάση τις αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας, με τον τίτλο “Έξυπνη Στερεά”, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε πρότυπη περιφέρεια που καινοτομεί και δημιουργεί χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της αναβαθμισμένης διαδικτυακής παρουσίας της Περιφέρειας, είναι η πλατφόρμα Open Dashboard, μέσα από την οποία κάθε πολίτης, φορέας ή επιχείρηση έχει πλέον σε πραγματικό χρόνο (real time) πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εύληπτη και αποτελεσματική οπτικοποίηση βασικών πληροφοριών δημόσιας πληροφορίας που κοινοποιεί η Περιφέρεια.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Open DashBoard πηγάζουν από επιμέρους πλατφόρμες , καθώς και από υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας. Όλες οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις παρακάτω πλατφόρμες:

  • Την Πλατφόρμα Διαβούλευσης, όπου κάθε πολίτης ή φορέας της περιφέρειας μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις αρχές της Περιφέρειας για το έργο και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και να προτείνει επιπλέον δράσεις και παρεμβάσεις.
  • Την Πλατφόρμα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget), η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της περιφέρειας και των επιμέρους νομών σε πραγματικό χρόνο (real-time)
  • Την Πλατφόρμα Ο-engine, η οποία προσφέρει ανοιχτά δεδομένα της Περιφέρειας με μηχαναγνώσιμο τρόπο προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους, ενισχύοντας δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Πηγή: http://crowdpolicy.com

Leave a Comment