ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OGP Summit 2016: Κάλεσμα για την διαμόρφωση της ατζέντας της συνόδου

Η ετήσια σύνοδος του  Open Government Partnership Summit (OGP Summit 2016)  φέτος θα διεξαχθεί στο Παρίσι στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016 και η επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων να υποβάλλουν προτάσεις για την διαμόρφωση της ατζέντας της συνόδου.

Το Open Government Partnership  (OGP) ξεκίνησε το 2011,  και είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει σήμερα μαζί 69 κράτη-μέλη, ΜΚΟ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο μιας συλλογικής διακυβέρνησης.

index

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το OGP έχει δεσμευτεί για την προώθηση των αρχών της ανοιχτής και διαφανούς κυβέρνησης, μέσω της διαβούλευσης και της συμμετοχής των πολιτών, ενισχύοντας την ακεραιότητα του δημοσίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την αύξηση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες για την προώθηση της δημοκρατίας, την προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της προόδου. Από τη δημιουργία του OGP του, οι συμμετέχουσες χώρες έχουν κάνει πάνω από 2.000 δεσμεύσεις για να γίνουν οι κυβερνήσεις τους πιο ανοιχτές και υπεύθυνες.

Ως φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το OGP παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα που συγκεντρώνει, τονώνει και διευρύνει την κοινότητα των κρατικών μεταρρυθμίσεων σε όλο τον κόσμο.

Η Γαλλία, που εκτελεί χρέη προέδρου της συντονιστικής επιτροπής του OGP από τον Οκτώβριο του 2016, θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του OGP στο τέλος του έτους. Εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και των διεθνών οργανισμών θα συγκεντρωθούν για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές και να προωθήσουν την ατζέντα της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής OGP 2016 θα λάβει χώρα στο Παρίσι, στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου. Η ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής Παγκόσμιας θα βασιστεί στις προτάσεις που θα υποβληθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, από όλη την κοινότητα της ανοιχτής διακυβέρνησης. Η οριστική ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

ogpsummit

Μια προαιρετική λίστα κατηγοριών για υποβολή προτάσεων για την σύνοδο:

 • Κλίμα και αειφόρος ανάπτυξη
 • Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Ψηφιακή ανάπτυξη
 • Τεχνολογία και συμμετοχικά εργαλεία
 • Ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτοί πόροι
 • Δημόσια καινοτομία
 • Ανοιχτή διακυβέρνηση για τις πόλεις
 • Ανοιχτό κοινοβούλιο
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες
 • Βασικές αρχές ελευθερίας και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εφαρμογή της ανοιχτής διακυβέρνησης
 • Άλλο (Η τελική λίστα  θα δημιουργηθεί με βάση τις προτάσεις)

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 20η Ιουλίου 2016.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ  στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Open Government Partnership Network θα συμμετέχει με προτάσεις για την ατζέντα της συνόδου και καλεί όσους ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν  στη διαμόρφωση των προτάσεων.

 

Leave a Comment