ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Σουηδία δημοσιεύει έκθεση σχετικά με «Το Κοινωνικό Συμβόλαιο στην Ψηφιακή Εποχή»

Τον περασμένο μήνα, η Σουηδική Επιτροπή Ψηφιοποίησης ((Digitaliseringskommissionen), δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Το Κοινωνικό Συμβόλαιο στην Ψηφιακή Εποχή». Η έκθεση περιλαμβάνει μια συλλογή από άρθρα, τα οποία έχουν συντάξει άνθρωποι, που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο, την επιστήμη και την καινοτομία.

Η έκθεση τονίζει τα κοινωνικά ζητήματα, όπως την έννοια της ισότητας για το άτομο. Τα θέματα της πρόνοιας, της υγείας και της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, μπορούν να παρέχονται με νέες, πιο εξατομικευμένους τρόπους. Τι μπορεί και ποια πρέπει να είναι η δέσμευση του κράτους σε αυτή τη ρύθμιση, και ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που θα πρέπει να έχει το άτομο;

Την ίδια στιγμή, τα θέματα της ιδιωτικότητας συγκρούονται ευθέως με την ψηφιοποίηση και την ικανότητα να συλλέγουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και προϊόντων. Τι θα συμβεί με τις μορφές δημοκρατικής συμμετοχής, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της βιομηχανικής κοινωνίας; Τέλος, βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ευημερία στην ψηφιακή κοινωνία είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πώς μπορεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να ικανοποιήσει την ανάγκη για δια βίου μάθηση; Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στις διάφορες συνεισφορές.

report-screenshot-600x860

Η Κοινωνία σε μεταβατικό στάδιο

Είμαστε στη μέση μιας μετάβασης από μια βιομηχανική κοινωνία σε μια ψηφιακή κοινότητα, αναφέρει στον πρόλογό του ο Jan Gulliksen, Πρόεδρος της Επιτροπής. «Η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι τα πράγματα που ήδη κάνουμε μπορεί να γίνουν με νέους τρόπους, και την ίδια στιγμή εντελώς νέα πράγματα να γίνουν δυνατά. Κοινωνικές τάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση και ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, των περιφερειών και των ατόμων, η αυξανόμενη ποικιλομορφία και ο πλουραλισμός στον πληθυσμό, η αυξημένη εξατομίκευση και η αστικοποίηση, καθώς και οι περιβαλλοντικές και οι κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, σημαίνει ότι κινούμαστε σε κάτι πολύ διαφορετικό, με εντελώς νέες δυνατότητες για την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον Jan Gulliksen, το κράτος πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διερεύνηση των διαφόρων προοπτικών, πτυχών, κινδύνων και προκλήσεων, και να διευκολύνει τη συζήτηση και το διάλογο.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu

 

Leave a Comment