ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια έρευνα για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την ΕΕ: ένα μοντέλο για την ανάληψη δράσης

Δεν υπάρχει μία λύση για την ευρωπαϊκή κρίση, αλλά γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη δημοκρατία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ΕΕ, όπως και κάθε κυβέρνηση, οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών για μεγαλύτερο έλεγχο των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

H νέα αναφορά μας, γραμμένη σε συνεργασία με το  Open Estonia Foundation, το Centre for Public Innovation in Romania, και το  Open Society European Policy Institute, εξετάζει την εμπειρία των εργασιών της ανοικτής διακυβέρνησης σε τρία κράτη μέλη για να διαπιστώσουμε ποια διδάγματα μπορεί να μάθει η ΕΕ. Το πιο σημαντικό μάθημα είναι ότι δεν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις, εκτός αν σκοπεύουμε να αναλάβουμε δράση και δεν αναλαμβάνουμε δράση, εκτός αν είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους άλλους.

maryfrancoli_opengovt

Έχουμε βρει πολλές καλές πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δημοκρατία σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά σπάνια υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη. Προτείνουμε ένα ενιαίο κείμενο και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την ανοικτή διακυβέρνηση, τα οποία στην ιδανική περίπτωση καταρτίζονται από τα θεσμικά όργανα σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών, όπως ακριβώς το μοντέλο του διεθνούς Open Government Partnership (OGP).

Η συζήτηση πρέπει να «τρέξει» πολύ πιο πέρα από την περιφερειακή οδό των Βρυξελλών. Για να είναι πραγματικά ανοικτή, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω των δικτύων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος.

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει σε αυτό, στις Βρυξέλλες και πιο πέρα. Προτείνουμε την σύσταση μιας κοινωνίας των πολιτών ενός δικτύου ανοικτής διακυβέρνησης, από το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρακτική δράση και την πιλοτική εφαρμογή των τριών πυλώνων της ανοικτής διακυβέρνησης – τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή.

Σε μεσοπρόθεσμη βάση, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει την ένταξη της, στην Open Government Partnership (OGP) ως ένα μη-κράτος εταίρος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την θέσπιση των θεμελιωδών αρχών της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας, γύρω από την ανοικτή διακυβέρνηση.

Το άνοιγμα της ΕΕ, καθώς και η ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, χρειάζονται συντονισμένη δράση από τα θεσμικά όργανα και την κοινωνία των πολιτών. Από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική διαφορά στις αντιλήψεις και τις πολιτικές, που θα γίνει αισθητή σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη. Σήμερα, κατά τη σύνοδο κορυφής της Open Government Partnership (OGP) στο Παρίσι, ζητάμε όλους όσους ενδιαφέρονται, να έρθουν προς τα εμπρός και να συμμετάσχουν.

logo4

Διαβάστε την πλήρη αναφορά

Πηγή: http://www.demsoc.org

Leave a Comment