ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια έρευνα για το κόστος των μεταρρυθμίσεων ανοιχτής διακυβέρνησης

Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι παίρνουν πίσω την αξία των χρημάτων τους, όταν αγκαλιάζουν τις μεταρρυθμίσεις της ανοιχτής διακυβέρνησης;

Μια έρευνα, που είναι σε εξέλιξη, δείχνει ότι οι ανοιχτές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις – αυτές οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα-  μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης, αν εφαρμοστούν σωστά από τις κυβερνήσεις.  Ωστόσο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να περιηγηθούν ανάμεσα στις μυριάδες των επιλογών και των πρωτοβουλιών καθώς προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την επίτευξη των φιλόδοξων Στόχων Αειφόρας Ανάπτυξης (SDGs). Χωρίς μια γενική ιδέα για το πιθανό κόστος και τα οφέλη που οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν, πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέσουν τους πόρους τους αποτελεσματικά;

costing_framework_small

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται για να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. Το  Research Consortium on the Impact of Open Government ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων που σχετίζονται με πρωτοβουλίες ανοικτής διακυβέρνησης.

Οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους. Η πισίνα των περιορισμένων πόρων για την ανάπτυξη αναμένεται να συρρικνωθεί τόσο χαμηλά και οι μεσαίου εισοδήματος χώρες, θα πρέπει να προχωρήσουν πέρα από «τα δισεκατομμύρια των δολαρίων της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε τρισεκατομμύρια σε επενδύσεις» για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η ιεράρχηση για μεταρρυθμίσεις χαμηλού κόστους, αλλά και υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη κάποιας προόδου όσον αφορά τους στόχους της αειφόρας ανάπτυξης. Για αυτούς τους λόγους, η γνώση για το δυνητικό κόστος των μεταρρυθμίσεων της ανοιχτής διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας.

Κοστολόγηση Μεταρρυθμίσεων ανοιχτής διακυβέρνησης

Η μελέτη διεξήχθη από το Results for Development Institute (R4D), και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση του κόστους των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων ανοιχτής διακυβέρνησης.
Η βελτίωση της διακυβέρνησης, δεν είναι τόσο απλή όσο η οικοδόμηση ενός σχολείου ή μια κλινικής. Αν και οι μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης μπορεί συχνά να φαίνονται αφηρημένες, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διακριτά προγράμματα και πρωτοβουλίες που μπορούν στη συνέχεια να κοστολογηθούν μέσω καθιερωμένων μεθοδολογιών. Αυτή η μελέτη κοστολόγησης θα βοηθήσει, να υπολογιστεί το κόστος για κάθε μεταρρύθμιση.

Για να εκτιμηθεί το κόστος των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, η μελέτη αναλύει κάθε μία από τις βασικές διεργασίες στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων, όπως το σταθερό κόστος, τον εξοπλισμό, τους μισθούς, τις ημερήσιες αποζημιώσεις. Στη συνέχεια διεξάγεται πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για να προσδιορίσει το κόστος του κάθε στοιχείου. Εάν δεν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία ή μπορεί να γιάνει μόνο εκτίμηση, παρουσιάζεται ένα εύρος κόστους. Με τον προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων του κόστους και με την αναλυτική παρουσίαση των βασικών φορέων και των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις ανοιχτής διακυβέρνησης, η μεθοδολογία που στοχεύει να βάλει ένα τίμημα για τις μεταρρυθμίσεις.

Για την ανάπτυξη του πλαισίου κοστολόγησης πλαίσιο, οι ερευνητές διεξάγουν δύο μελέτες περιπτώσεων: Το Open e-Procurement System, ProZorro της Ουκρανίας, και το σύστημα 311, της Δομινικανής Δημοκρατία EDE Este.

Κοστολόγηση «Do-It-Yourself»

Μόλις ολοκληρωθεί, το πλαίσιο κοστολόγηση θα διατίθενται ελεύθερα για τις κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να υπολογίσουν το κόστος συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Το πλαίσιο θα διατίθεται επίσης ως ένα προσιτό, «do-it-yourself» (DIY) εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο που ενδιαφέρεται να υπολογίσει το πλήρες κόστος της εκκίνησης και τη διατήρησης των μεταρρυθμίσεων της ανοιχτής διακυβέρνησης με την πάροδο του χρόνου.

Οικονομική διαφάνεια

Η οικονομική διαφάνεια είναι σημαντική όχι μόνο όσον αφορά την αξία της κατανόησης σε χρήμα. Υπογραμμίζει επίσης την ίδια τη φύση των μεταρρυθμίσεων ανοικτής διακυβέρνησης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις πριν από την εφαρμογή τους. Η σαφήνεια σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να λογοδοτήσουν για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Μπορεί επίσης να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ακεραιότητα με τις δημόσιες δαπάνες, και μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών.

 

Πηγή άρθρου: http://blogs.worldbank.org/

Leave a Comment