ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρώπη δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, παρά τον ίδιο τον φόβο: Μια έρευνα για την πολιτική του φόβου σε έξι κράτη-μέλη

Υπάρχει ένα φάντασμα που στοιχειώνει την Ευρώπη: η κουλτούρα και η πολιτική του φόβου, η οποία αυξάνει την επιρροή της με μυριάδες τρόπους. Πιο ορατά, η άνοδος των ακροδεξιών λαϊκιστικών κινημάτων, η κατάρρευση του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ πολιτών και πολιτικών θεσμών, και ο πολλαπλασιασμός του αυταρχισμού και της ρητορικής του αποκλεισμού.

Αυτό το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επεδίωξε να «συλλάβει» ένα στιγμιότυπο από τους τρόπους με τους οποίους ο φόβος εκδηλώνεται στο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα των έξι διαφορετικών κρατών –  μελών: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Το Demos συνεργάζεται με οργανώσεις σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, ώστε να προβούν σε έρευνες, προσφέροντας συνέχεια γνώσεις σχετικά με τις τάσεις σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης και ξεχωριστά για τα κράτη – μέλη και τις ιδιαίτερες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες τους.

Από τα παραπάνω, το Demos καθορίζει μια σειρά αρχών ηγεσίας και διακυβέρνησης, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα εποχή του άγχους – αποκαθιστώντας  τη δύναμη και την ανοιχτότητα των δημοκρατιών της Ευρώπης.

Μια συνοπτική έκθεση είναι διαθέσιμη για να διαβάσετε εδώ.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών περίπτωσης για κάθε χώρα, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Διεθνείς Εταίροι

Πηγή: https://www.demos.co.uk/

Leave a Comment