ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή της ΕΕ στο Paris Open Source Summit 2017 με την θεματική ενότητα Open Source & European Policies

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Paris Open Source Summit 2017,  διοργανώνει στις  6 Δεκεμβρίου 2017 μια σύνοδο με θέμα «Κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση: ανοικτές, αποτελεσματικές και καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες». Στόχος της συνόδου είναι να προβάλει και να συζητήσει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής σε ολόκληρη την ΕΕ .

Η σύνοδος θα αρχίσει με τον Georges Lobo από τη Μονάδα Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή του πλαισίου κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των λύσεων πληροφορικής. Το πλαίσιο, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2017, παρέχει δέκα γενικές και είκοσι οκτώ λεπτομερείς συστάσεις για τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης, κοινής χρήσης ή από κοινού ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής που πληρούν κοινές απαιτήσεις και βελτιώνουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο Stefano Gentile από τη Μονάδα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κοινού Κέντρου Έρευνας θα παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της e European Union Public Licence (EUPL 1.2) και τα οφέλη από τη χρήση της από τις δημόσιες διοικήσεις.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει  ένα πάνελ από  ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπους κορυφαίων οργανώσεων στον τομέα αυτό. Μεταξύ άλλων, η Sandra Chakroun, μηχανικός λογισμικού στο δημόσιο Incubator  της Γαλλίας, Beta.gouv.fr, η Tsvetanka Kirilova, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαλειτουργικότητας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Βουλγαρίας (SEGA) και η Patrice-Emmanuel Schmitz, νομικός σύμβουλος στο Open Source Observatory (OSOR)  θα συζητήσουν για το πώς η ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση ανοικτού λογισμικού και κοινών υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα συμβάλλει στην ανάπτυξη ανοικτών, αποδοτικών και πιο καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών.

tablet with open source software word cloud

Η Secretariat-General for Government Modernisation της Γαλλίας είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο ενίσχυσης της καινοτομίας των δημόσιων υπηρεσιών. Η Beta.gouv.fr και η ομάδα εργασίας για ανοικτά δεδομένα, η Etalab, χρησιμοποιούν μια ευκίνητη προσέγγιση για την άρση των φραγμών στη δημόσια διοίκηση και την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής με σύγχρονες μεθόδους, όπως τα δημόσιοι hackathon.

Η κρατική υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Βουλγαρίας (SEGA) δείχνει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολιτικές ΤΠΕ σε κεντρικό επίπεδο, για την ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών.

Σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού με ανοικτές πηγές

Πρόγραμμα

Εγγραφή

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu

Leave a Comment