ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Πρόσφατα το υπουργείο Υγείας καθιέρωσε με Νόμο την λεγόμενη “Λίστα Χειρουργείου” (Ν. 4368/2016 ΦΕΚ Α 21/21-2-2016) και την “Επιτροπή Χειρουργείου” (Υπουργική Απόφαση Α3α/οικ.97136/2016 – ΦΕΚ 4316/Β/30-12-2016 Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου), με σκοπό να μην γίνονται “αθέμιτες” παρεμβάσεις από τους εμπλεκόμενους γιατρούς και άλλους εργαζόμενους του Νοσοκομείου και την δημιουργία διαφανούς πλαισίου λειτουργίας ενός ιδιαίτερα κρίσιμου τομέα της Υγείας : Tης αναμονής για Χειρουργική επέμβαση.

Με το άρθρο μου αυτό θέλω να υποστηρίξω ένα πιο αποτελεσματικό, διαφανές , λιγότερο γραφειοκρατικό , λιγότερο δαπανηρό και περισσότερο ευέλικτο τρόπο του χειρισμού της “Λίστας Χειρουργείου”, από την διαδικασία που προτάθηκε και εφαρμόσθηκε στο Νόμο.

Η ΗΔΙΚΑ έχει δημιουργήσει την εφαρμογή “Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση” , όπου κάθε γιατρός (ΕΣΥ ή Ιδιώτης ή ο οποιοσδήποτε) μπορεί να παραπέμψει για εξετάσεις, να γράψει φάρμακα κλπ , κάθε ασθενή με χρήση του ΑΜΚΑ. Η εφαρμογή είναι online και η αποθήκευση των δεδομένων είναι άμεση, έγκυρη κλπ. Γιατί να μην έχουν οι Γιατροί – Χειρουργοί την δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης την εγγραφή του ασθενούς για προγραμματισμένη επέμβαση ? Με αυτόν τον τρόπο θα λύνονταν διάφορα πρακτικά θέματα που έχουν ανακύψει με την λίστα.

  • Ο ασθενής δεν θα μπορούσε να διπλοεγγραφεί σε 2 ή 3 νοσοκομεία από διαφορετικούς γιατρούς για την ίδια πάθηση και εγχείρηση.
  • Η ενημέρωση της κατάστασης της εγγραφής θα γίνονταν άμεσα (Χειρουργήθηκε , εγγραφή σε άλλον γιατρό / νοσοκομείο , χειρουργήθηκε ώς έκτακτο και διαγραφή του , διόρθωση βαθμού προτεραιότητας για ιατρικούς λόγους , χειρουργήθηκε σε ιδιώτη , απεβίωσε κλπ )
  • Ο κάθε γιατρός , ασθενής ή Νοσοκομείο θα είχε πρόσβαση στις εγγραφές που αφορούν την συγκεκριμένη “οντότητα” και θα ενημερωνόταν άμεσα για το πότε θα γίνει η εισαγωγή και το Χειρουργείο. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης των ασθενών που θα απαιτούσαν λιγότερο Διοικητικό προσωπικό , τηλεφωνήματα και έξοδα των νοσοκομείων. Διαφυλάσσεται επιπλέον το απόρρητο των στοιχείων του ασθενούς (ελάχιστοι υπάλληλοι από κάθε Νοσοκομείο θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την λίστα – αφού εν πολλοίς θα γίνεται αυτόματα).
  • On line παρακολούθηση από κάθε Νοσοκομείο της έκτασης της Λίστας ανά Γιατρό / κλινική / πάθηση/συνολικά κλπ , τις ακυρώσεις , διαγραφές από τις λίστες κλπ
  • On Line Παρακολούθηση ανά ΔΥΠΕ / Πάθηση / Κατηγορία κλπ των συνολικών εγγραφών σε όλη την Χώρα .
  • Στατιστικά στοιχεία και παρακολούθηση της κίνησης των Χειρουργείων ανά Νοσοκομείο / κλινική / πάθηση / γιατρό κλπ και καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας από το Υπουργείο.

Η ΗΔΙΚΑ θα έκανε τις αναγκαίες και απαραίτητες τροποποιήσεις στην εφαρμογή και θα λυνόταν ένα χρόνιο και ταυτόχρονα δυσεπίλυτο πρόβλημα στα Νοσοκομεία. Επίσης στην ίδια εφαρμογή θα μπορούσαν να μπουν βασικά στοιχεία του Ιατρικού ιστορικού του ασθενούς που θα συμπληρώνονταν από τους θεράποντες γιατρούς του με την συγκατάθεση του ασθενούς όπως : Ύπαρξη χρόνιου νοσήματος , Συστηματική χρήση φαρμάκου , Εγχειρήσεις , Εισαγωγές σε Νοσοκομείο. Αυτό θα διευκόλυνε αφάνταστα τα νοσοκομεία καθόσον οι γιατροί των Τμημάτων επειγόντων με το ΑΜΚΑ του ασθενούς θα είχαν σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενούς.

Στην εικόνα 1 π.χ όπου υπάρχουν τα στοιχεία μου θα υπήρχε καρτέλα με την ένδειξη “Λίστα Χειρουργείου” και τους προγραμματισμένους ασθενείς μου για χειρουργείο.

 

Στην εικόνα 2 στην επίσκεψη ασθενούς θα υπήρχε η δυνατότητα εγγραφής προγραμματισμένου χειρουργείου

Πιστεύω οτι εφόσον έχουμε την τεχνολογία

Πιστεύω ότι εφόσον έχουμε την τεχνολογία και τα μέσα πρέπει και να την εξελίξουμε.

 

 

One thought on “ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  1. Πολύ σωστή η παρατήρηση για τον γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν όμως, κάποιες ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας (ΑμεΑ – Αιμορροφιλικοί) που πρέπει να χειρουργούνται μόνον στο νοσοκομείο όπου το Κέντρο Αιμορροφιλικών που τους παρακολουθεί και κατά προτεραιότητα. Το γράφω μετά λόγου γνώσεως καθώς η “μητέρα” των Ελλήνων Αιμορροφιλικών, ΙΑΤΡΟΣ κα Τιτίκα Μανδαλάκη, δεν είναι πλέον εις θέσιν να το επισημάνει. Ελπίζω, στο Υπουργείο Υγείας να ακούν – συμπτωματικά, χθες συζητούσα το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις λίστες χειρουργείου με ένα από τα “αδέλφια” μου με τα οποία μοιραστήκαμε την ίδια “μάνα” (για εκείνους θετή) που περιμένει 1,5 μήνα με ουροκαθετήρα να εγχειρισθεί για προστάτη. Αλλίμονό τους εάν πάθει κάτι!

Leave a Comment