ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Consul: Μια πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού για τη συμμετοχή των πολιτών

Το CONSUL είναι μια πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού, για τη συμμετοχή των πολιτών σε μια ανοιχτή, διαφανή και δημοκρατική κυβέρνηση. Ως έργο ανοιχτού κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό ή οντότητα, το οποίο μπορεί να τροποποιήσει ελεύθερα για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και ήδη χρησιμοποιείται από δεκάδες δήμους και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο.

 

Χαρακτηριστικά του Consul

  • Συμμετοχικός προϋπολογισμός

Οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί επιτρέπουν στους πολίτες να προτείνουν και να αποφασίζουν απευθείας τον τρόπο με τον οποίο δαπανιέται μέρος του προϋπολογισμού, με παρακολούθηση και αυστηρή αξιολόγηση των προτάσεων από το θεσμικό όργανο. Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία συμμετοχικών προϋπολογισμών στο Consul

  • Ψηφοφορία

Το Consul διαθέτει ένα ασφαλές σύστημα ψηφοφορίας για προτάσεις πολιτών και ερωτήσεων στο θεσμικό όργανο. Όλοι μπορούν να αποφασίσουν εύκολα για τα πιο σημαντικά θέματα μέσα από τα τηλέφωνά τους.  Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία των ψηφοφοριών στο Consul

  • Συζητήσεις

Μέσω του Consul o καθένας μπορεί να ανοίξει θέματα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, δημιουργώντας ξεχωριστούς χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να συζητήσουν το προτεινόμενο θέμα. Οι συζητήσεις αποτιμώνται από όλους, για να τονιστούν τα πιο σημαντικά θέματα. Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία των συζητήσεων στο Consul

  • Προτάσεις

Το Consul παρέχει ακόμα ένα χώρο για όσους πολίτες επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις  και να αναζητήσουν υποστήριξη. Οι προτάσεις  των πολιτών ψηφίζονται από τους υπόλοιπους πολίτες  και έτσι μπορούν  να αποφασιστούν από κοινού  τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία των προτάσεων στο Consul

  • Συνεργατική νομοθεσία

Οποιοδήποτε νομοθετικό κείμενο μπορεί να μοιραστεί με το κοινό για να λάβει σχόλια για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του. Τα σχόλια σχετίζονται με τα αναφερθέντα τμήματα χρησιμοποιώντας έναν χρωματικό κώδικα, ο οποίος επιτρέπει την εύκολη απεικόνιση των  μερών. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία σχετικών συζητήσεων που προηγούνται της σύνταξης κειμένων, για καλύτερη περαιτέρω ανάπτυξη. Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία του συμμετοχικού προϋπολογισμού στο Consul

Αναλυτική τεκμηρίωση για το Consul μπορείτε να βρείτε στο https://manual.consulproject.org/  ενώ ο πηγαίος κώδικας της πλατφόρμας είναι διαθέσιμος στο https://github.com/consul/consul/

Leave a Comment