ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαφάνεια: οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να δηλώνουν τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των lobby

Οι ευρωβουλευτές που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση της νομοθεσίας θα πρέπει να ανακοινώνουν δημοσίως τις συναντήσεις τους,

Στις 31 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης των κανόνων που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσθεσαν ένα κείμενο για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις συνεδριάσεις των μελών, που συμμετέχουν στην εκπόνηση μιας συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης και έχουν εκπροσώπους των οργανισμών που ενδέχεται να επωφεληθούν ή να χάσουν από αυτήν την πρόταση.

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι όταν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεργούν ως εισηγητές  ή πρόεδροι επιτροπών, υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους, με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.

Αυτοί οι ενημερωμένοι κανόνες θα βοηθήσουν το Κοινοβούλιο να είναι πιο ανοικτό, διαφανές και υπεύθυνο έναντι των πολιτών“, δήλωσε ο βρετανός βουλευτής S & D Richard Corbett, ο οποίος έγραψε την έκθεση.

Ποιος κάνει τι?

Ο εισηγητής είναι ένας βουλευτής του ΕΚ, ο οποίος συντάσσει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι εισηγητές όχι μόνο παρουσιάζουν τις απόψεις τους επί του θέματος, αλλά προσπαθούν επίσης να εξασφαλίσουν επαρκή πολιτική στήριξη στο Κοινοβούλιο.
Οι εισηγητές παρακολουθούν την πρόοδο μιας έκθεσης εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας. Προτείνονται τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν τη θέση της ομάδας τους και προσπαθούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό σχετικά με το κείμενο που ψηφίστηκε πρώτα στην επιτροπή και στη συνέχεια στην ολομέλεια
Οι εισηγητές και οι πρόεδροι επιτροπών συμμετέχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το τελικό κείμενο της νομοθεσίας.

Νέα ώθηση για διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ

Το Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για την ενίσχυση του μητρώου διαφάνειας, ένα δημόσιο μητρώο των ομάδων ειδικών συμφερόντων που μιλάνε με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές που διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος της επιτροπής συνταγματικών υποθέσεων, κ. Danuta Hübner, πρόεδρος της επιτροπής συνταγματικών υποθέσεων και ο Γάλλος βουλευτής Sylvie Guillaume, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, εξέφρασαν την ελπίδα ότι η έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου θα επιτρέψει στις συνομιλίες οι οποίες έχουν εξαιρετικά αργή πρόοδο τους τελευταίους μήνες, να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

 

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu

 

Leave a Comment