ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημιουργία ομάδας για τον Ανοιχτό Κώδικα από το United Nations Technology Labs (UNTIL)

Το Intellectual Property and Open Source Advisory Panel του του United Nations Technology Labs ((UNTIL) πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή του αυτή την εβδομάδα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Aalto.

Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών για τη στήριξη βιώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων ανοιχτού κώδικα για τα έργα λογισμικού των Ηνωμένων Εθνών. Μέσω αυτών των λύσεων, οι τεχνολογικοί και μη τεχνολογικοί οργανισμοί θα μπορούν να μοιράζονται και να επωφελούνται από τις ψηφιακές λύσεις ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG),

«Είμαι ευτυχής που βλέπω τα Ηνωμένα Έθνη να υιοθετούν μια πολιτική ανοιχτού κώδικα. Το Open Source αφορά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και στην παγκόσμια συνεργασία, προστατεύοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των χρηστών. Έτσι, τα Ηνωμένα Έθνη και η Κοινότητα Ανοικτού Κώδικα έχουν τις ίδιες αξίες. » δήλωσε ο Frank Karlitschek, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Nextcloud

Η αποσαφήνιση των οργανωτικών μοντέλων για τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα έχει αντίκτυπο σε οργανισμούς και κράτη μέλη, καθιερώνοντας διαδικασίες που επιτρέπουν στους προγραμματιστές και στους χρήστες κώδικα και δεδομένων να μοιράζονται και να υιοθετούν ανοικτό κώδικα και οργανωτικές πρακτικές, διαδικασίες και εργαλεία με έναν δομημένο και διαχειρίσιμο τρόπο.

Αυτό θα επιτρέψει την κλιμάκωση των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών λύσεων ανοικτού κώδικα υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους. Τα νέα οργανωτικά μοντέλα ανοικτού κώδικα πιθανόν να προκύψουν από τις συνεχείς μη μόνιμες συνεργασίες που δημιουργούνται σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς μοιράζονται λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Πιστεύουμε ότι η ομάδα είναι η πρώτη εξωτερική συμβουλευτική ομάδα του είδους της που υποστηρίζει την υιοθέτηση ανοιχτού κώδικα σε μια υπερεθνική οργάνωση. Άλλοι οργανισμοί αυτού του είδους βασίζονται σε εμπειρογνώμονες της αγοράς για τη διαχείριση στρατηγικής ανοιχτού κώδικα. Εντούτοις, με την δημιουργία της ομάδας προσεγγίζουμε την καρδιά των κοινοτήτων που δημιουργούν και υποστηρίζουν ανοιχτό κώδικα. Το UNTIL ένωσε εμπειρογνώμονες που κάλυπταν την κοινότητα, τους νόμους, την οικονομία, τη στρατηγική και την πολιτική ανοιχτού κώδικα, για να καθιερώσει τυποποιημένες πολιτικές και διαδικασίες

«Καθώς τα εργαστήρια κλιμακώνονται παγκοσμίως, θα ακολουθήσουν και οι οδηγίες και οι διαδικασίες της ομάδας. Χάρη στη δουλειά τους, ακολουθώντας τις μεθοδολογίες ανοικτού πηγαίου κώδικα και τις τα αποτελέσματα που θα μοιράζονται με μια ανοιχτή άδεια κοινής χρήσης, άλλοι οργανισμοί θα μπορούν να υιοθετήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τις λύσεις μας.» δήλωσε η Amanda Brock, πρόεδρος, της ομάδας ανοιχτού κώδικα και διευθύντρια του, OpenUK.

Η ομάδα του ανοιχτού κώδικα προσφέρει μια ισορροπημένη άποψη για το πώς θα στηρίξει καλύτερα την αειφόρο ανάπτυξη μέσω του ανοικτού κλωδικα και μιας ομάδας επαγγελματιών με βαθιά γνώση και δέσμευση για λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τα μέλη της ομάδας είναι:

– Allison Randal, Open Source Strategist
– Amanda Brock, CEO, Trustable Software and European Rep, Open Invention Network (Advisory Chair)
– Andrew Katz, Partner and Head if IP, Moorcrofts LLP
– Carlo Piana, Founder and Partner, Array Law
– Frank Karlitscheck, CEO NextCloud
– Glenn Svennson, SAP
– Isabel Drost-Fromm, Open Source Strategist
– Mirko Boehm, Director Linux System Definiton, Open Invention Network
– Sachiko Muto, CEO, Open Forum Europe

Πηγή άρθρου: https://openuk.uk

Leave a Comment