ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τροπολογία/προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» για την ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Στις 16 Οκτωβρίου 2019, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μαζί με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, στο πλαίσιο συνεργασίας τους για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, συμμετείχαν στη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, κατά την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, υπέβαλαν στις διαρκείς επιτροπές «Παραγωγής και Εμπορίου» και «Κοινωνικών Υποθέσεων», που συνεδριάζουν από κοινού για το πολυνομοσχέδιο, υπόμνημα που περιλάμβανε τροπολογία/προσθήκη για το νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και σειρά άλλων προτάσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ανοιχτή διακυβέρνηση, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά τη σύνταξη επόμενων νομοσχεδίων.

Κατά τη σύντομη παρουσίαση τονίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από 10 χρόνια κρίσης και πολλές απόπειρες μεταρρυθμίσεων, παραμένει άγνωστο και ακαταμέτρητο, ακόμη και ως προς τα πιο βασικά συστατικά του: τις υπηρεσιακές μονάδες του και τα άτομα που υπηρετούν στην κάθε μία. Από το 2013, υπάρχουν στο http://apografi.yap.gov.gr/apografi/ στατιστικά στοιχεία και συνολικοί αριθμοί των υπαλλήλων, ανά ορισμένες κατηγορίες. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η λεπτομερής χαρτογράφηση δομής και στελέχωσης που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου.

Το υπό συζήτηση αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει ήδη 205 άρθρα, που αφορούν ρυθμίσεις για 12 Υπουργεία. Είναι, λοιπόν, ενδεδειγμένο και ζητήθηκε από τους Υπουργούς και τις Επιτροπές, να προσθέσουν στα 33 άρθρα του Μέρους ΙΑ’ «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» ένα ακόμη άρθρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η εκ των ων ουκ άνευ ψηφιακή υποδομή για ορθολογική διαχείριση των πόrep@ana-mpa.gr ρων του Δημοσίου και μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε το πολυνομοσχέδιο ήδη περιλαμβάνει και διατάξεις για πολλά άλλα ψηφιακά μητρώα με μεγαλύτερες τεχνικές απαιτήσεις.

Επισημάνθηκε ότι οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς υποστηρίζουν την πρόταση για τον ενιαίο Ψηφιακό Οργανόγραμμα-Αποτύπωση του Δημοσίου από το 2016. Μάλιστα, το 2016 ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών είχε καταθέσει την ίδια με σήμερα πρόταση προς ένταξη στο νομοσχέδιο της Κινητικότητας.

Η Ενιαία Ψηφιακή Αποτύπωση της Δομής και της Στελέχωσης του Δημοσίου θα αποτελέσει σημαντική ψηφιακή τομή, που θα σταματήσει μια χρόνια παθογένεια του Eλληνικού Δημοσίου, σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόστος. Θα επιτρέψει να αξιοποιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ως καταλύτες της ανάπτυξης.

Αναλυτικά το υπόμνημα με τα συνημμένα του, καθώς και το κείμενο που διαβάστηκε στη Βουλή, υπάρχουν εδώ.

Το βίντεο από την παρέμβαση των εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων υπάρχει εδώ.

Ολόκληρο το βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Comment