ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακή κυβέρνηση: Συνδημιουργία καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Από την ατομική μας ευημερία στην ασφάλεια μας, οι αποτελεσματικές και διαφανείς δημόσιες υπηρεσίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας.

Όταν αξιοποιηθούν πλήρως, τα ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων θα μπορούσαν να διευκολύνουν περαιτέρω τις διοικητικές διαδικασίες, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω ευέλικτων και εξατομικευμένων αλληλεπιδράσεων και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

To CORDIS παρουσιάζει 10 έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ τα οποία έχουν πρωτοπορήσει σε καινοτόμες λύσεις και διαδικασίες για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου.

Μετατρέποντας ένα όραμα και ένα «σχέδιο δράσης» σε δράση
Η παροχή καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή αρχών όπως το «ψηφιακά εξ ορισμού», η «ευχρηστία» – ιδίως η «δέσμευση των πολιτών» – και το «Οnce and Only» αποτελούν μερικούς από τους στόχους των σχεδίων που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Με τη χρηματοδότηση της έρευνας που προωθεί αυτές τις αρχές, είτε θέτει σε εφαρμογή τεχνικές λύσεις είτε ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών, η ΕΕ καταργεί τα εμπόδια που σήμερα εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι έξυπνες πόλεις και οι εμπλεκόμενοι αισθητήρες, οι συσκευές στις τσέπες μας, η συνδεσιμότητα και οι υπηρεσίες cloud τροφοδοτούν την ανοιχτή, καινοτόμο διακυβέρνηση που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες όταν τους χρειάζονται και το πώς τους χρειάζονται. Αλλά η έννοια του κοινού ως «πελάτες» μετατοπίζεται επίσης.

Χρησιμοποιώντας τα πλήρη ψηφιακά εργαλεία, το κοινό μπορεί να γίνει πραγματικός εταίρος και, σε συνεργασία με τις δημόσιες διοικήσεις, μπορεί να συν-δημιουργήσει τις υπηρεσίες που τους ταιριάζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις αποτελούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για τον πειραματισμό με τις νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια και τα δεοντολογικά ζητήματα. To πακέτο αποτελεσμάτων του CORDIS περιγράφει μερικές από τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη να μεγιστοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της Ψηφιακής Κυβέρνησης.

Δείτε το πλήρες πακέτο αποτελεσμάτων του Cordis

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu

Leave a Comment