ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας οδικός χάρτης για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων, προσφέρει ένα νέο θεμέλιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης.

Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και η οικονομία της πλατφόρμας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρώπη θα μπορούσε να οικοδομήσει ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο για μια οικονομία δεδομένων βασισμένο στην ορθή χρήση των δεδομένων, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση πολιτικής που εξέδωσε το Συμβούλιο της Λισαβόνας και η Sitra.

Το Συμβούλιο της Λισαβόνας και η Sitra δημοσίευσαν μια νέα σύντομη παρουσίαση, έναν οδικό χάρτη για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων. Η σύντομη περιγραφή της πολιτικής περιγράφει ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να θέσει τα άτομα σε έλεγχο των δικών τους δεδομένων και πώς η Ευρώπη μπορεί να φιλοξενήσει συναρπαστικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα στη χρηματοδότηση, την υγεία, την κινητικότητα, την ενέργεια και άλλους τομείς.

Η συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής καθορίζει έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, τα οποία ανταποκρίνονται στην υπόσχεση της δίκαιης οικονομίας των δεδομένων:

 • Κάνετε τους ισχύοντες κανονισμούς να λειτουργούν
  Επικεντρωθείτε στην υιοθέτηση των υφιστάμενων κανονισμών. Οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τις ομάδες καταναλωτών και τις εταιρείες, πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες της Ευρώπης για την οικονομία των δεδομένων, προωθώντας και διασφαλίζοντας τη φορητότητα των δεδομένων, ώστε να ικανοποιήσουν τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και ατομικού ελέγχου.
 • Προχωρήστε με παράδειγμα
  Η εθελοντική συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το GDPR και ο καθορισμός ενός παραδείγματος για το πώς οι κυβερνήσεις επεξεργάζονται δεδομένα και βοηθούν στη δημιουργία ζήτησης για τεχνολογία, πρότυπα και υπηρεσίες.
 • Δημιουργία οικοσυστημάτων και παροχή υποδομής
  Οι κυβερνήσεις μπορούν να επιταχύνουν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και οικοσυστημάτων, ιδίως σε τομείς με δημόσια συμμετοχή και ρύθμιση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν με μεγάλες εταιρείες για να στηρίξουν τη δημιουργία υπηρεσιών και να προωθήσουν τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα.
 • Προώθηση της δίκαιης οικονομίας των δεδομένων στις πολιτικές ατζέντες
  Όπως συμβαίνει με κάθε γενική αλλαγή πολιτικής, χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσπάθεια για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα νέα τους δεδομένα και για τις εταιρείες που γνωρίζουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται έντονα στην ηθική και τη δεοντολογική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία στηρίζεται στην ισχυρή νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και του ανταγωνισμού. Αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος, αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι μεγάλες εταιρείες εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι νέοι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν τη χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, επιβάλλοντας ταυτόχρονα σημαντικά έξοδα συμμόρφωσης.

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για συμβιβασμό μεταξύ χρήσης δεδομένων και ιδιωτικότητας. Στην πραγματικότητα, οι ευκαιρίες για τη χρήση δεδομένων είναι καλύτερες στην εύλογη οικονομία δεδομένων από ό, τι στο μοντέλο που επικρατεί. Η κοινή χρήση δεδομένων βασίζεται στη συναίνεση και τη φορητότητα. Η δικαιοσύνη συνεπάγεται ότι τα οφέλη προκύπτουν για όλους τους συμμετέχοντες στην ανταλλαγή και τη χρήση δεδομένων – μεμονωμένα υποκείμενα δεδομένων, παραγωγούς δεδομένων και εταιρείες που καταναλώνουν δεδομένα για να προσφέρουν νέες υπηρεσίες.

Οι ευκαιρίες για τη χρήση των δεδομένων είναι καλύτερες στη δίκαιη οικονομία δεδομένων από ό, τι στο μοντέλο που επικρατεί.

«Είμαστε ακόμα στις πρώτες ημέρες της οικονομίας των δεδομένων», λέει ο Luukas K. Ilves, Αναπληρωτής Διευθυντής και Ανώτερος Συνεργάτης στο Συμβούλιο της Λισαβόνας. «Οι αλλαγές που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μια μικρή πρόγευση του τι πρόκειται να έρθει. Η επόμενη γενιά εξατομικευμένων υπηρεσιών θα χρειαστεί περισσότερα προσωπικά δεδομένα, όχι λιγότερα. Όποιος μπορεί να κυριαρχήσει στην εξίσωση της δημιουργίας εμπιστοσύνης και ευρείας συμμετοχής, παράλληλα με την προώθηση εξατομικευμένων καινοτομιών υπηρεσιών, θα κερδίσει τον επόμενο γύρο αποδιοργάνωσης».

Αυτή η συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών εμπνέεται από το τι συμβαίνει στη Φινλανδία, το οποίο οδήγησε το δρόμο με την ανάπτυξη του μοντέλου MyData.

«Οι κορυφαίες φινλανδικές επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν υπηρεσίες βασισμένες στην MyData και χρειάζονται βασικές αρχές υποδομής και διαλειτουργικότητας», λέει ο Antti Kivelä, Διευθυντής της Sitra. «Ερευνητικά ινστιτούτα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλοι οργανισμοί υποστηρίζουν την ανάπτυξη.»

Προκειμένου να γεννηθούν βιώσιμα οικοσυστήματα, απαιτούνται εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια νέα πράξη σχετικά με τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας και κοινωνικών δεδομένων αποτελεί παράδειγμα νομοθετικής πράξης. Παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης νέων οικοσυστημάτων γύρω από την ασφαλή και διαφανή χρήση των δεδομένων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στη Φινλανδία με το άνοιγμα δεδομένων για έρευνα, καινοτομία και διαχείριση. Εξασφαλίζει επίσης ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, διατηρώντας έτσι την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο συνδυασμός προσωπικών δεδομένων MyData, με μη προσωπικά δεδομένα ανοίγει απρόβλεπτες ευκαιρίες για ανάπτυξη υπηρεσιών.

Το Sitra βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων με το έργο IHAN, εστιάζοντας στις προσπάθειες τυποποίησης υποστηρίζοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα πιλότων. Αλλά το έργο της Sitra δεν είναι καθόλου μοναδικό. Στην πραγματικότητα, πολλές κορυφαίες εταιρείες και οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη εργάζονται για πρωτοβουλίες ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων. Η επόμενη γενιά των Διευθυντών Προσωπικής Πληροφορίας (Personal Information Managers) , είναι οι μεσάζοντες που μπορούν να ενορχηστρώσουν σύνθετα οικοσυστήματα όπου τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ευρέως μεταξύ των τομέων ενώ τα άτομα διατηρούν την εποπτεία και τον έλεγχο.

Η νομοθεσία της ΕΕ στηρίζει ήδη αυτό το όραμα. Το άρθρο 20 του GDPR δημιουργεί ένα δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και ενισχύει τα άλλα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εμπιστοσύνη των ατόμων στην ανταλλαγή δεδομένων. Οι τομεακοί κανόνες στους τραπεζικούς και άλλους τομείς δείχνουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η φορητότητα των δεδομένων για την προώθηση της καινοτομίας.

Αυτό το καλοκαίρι, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει το έργο του, καθώς η Φινλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός αυτής της συνοπτικής παρουσίασης πολιτικής είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για το μέλλον της Ευρώπης. Θα διεξαγάγουμε τις πρώτες συζητήσεις για το παρόν έγγραφο στο Ελσίνκι (και online) στις 8 Μαΐου, ακολουθούμενες από περαιτέρω συναντήσεις στις Βρυξέλλες και αλλού στην Ευρώπη.

Πηγή: https://www.sitra.fi/en

Leave a Comment