ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τον πολίτη

Η ΕΕΛΛΑΚ αναζητά ιδέες και προτάσεις για υλοποίηση έργων που θα διευκολύνουν τον πολίτη στη σχέση του με το Δημόσιο αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχει διαμορφωθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της Υπεύθυνης Δήλωσης που υλοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ενεργοποίηση της άϋλης συνταγογράφησης γλύτωσε τους πολίτες από πολλές άσκοπες μετακινήσεις.

Καλούμε όλους τους πολίτες να καταχωρίσουν ιδέες και προτάσεις εδώ.

Οι ιδέες προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα υποβληθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο ΕΔΥΤΕ για να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης τους για τη διευκόλυνση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, παράλληλα ως ΕΕΛΛΑΚ θα διερευνήσουμε μαζί με τα μέλη μας την υλοποίηση τους στο πλαίσιο hackathons που συμμετέχουμε.


H Ομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης της ΕΕΛΛΑΚ

Leave a Comment