ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι ώριμες ψηφιακές λύσεις του CEF(Connecting Europe Facility) σε περιόδους COVID-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις βοηθούν τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν δεδομένα για να ενημερώνουν τη δημόσια πολιτική και να υποστηρίζουν την επιδημιολογική έρευνα. Η κρίσιμη ψηφιακή υποδομή σημαίνει επίσης ότι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν απρόσκοπτα, με ασφάλεια και πέρα ​​από τα σύνορα.

Το CEF συμβάλλει στη δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενός ζωντανού ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου διασυνοριακά και διατομεακά ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν, χρηματοδοτώντας ψηφιακά δομικά στοιχεία βασισμένα σε πρότυπα.

Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι βασικά ψηφιακά στοιχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό έργο. Βασίζονται σε πρότυπα και συχνά περιλαμβάνουν δείγματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα και υπηρεσίες δοκιμών, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε έργα για την παροχή ασφαλών, συμβατών και διαλειτουργικών διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών.

Η σύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών και της υποδομής της Ευρώπης με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις και οι επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα και οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές υπηρεσίες όπου κι αν βρίσκονται.

Επισκεφτείτε το CEF Digital για να μάθετε πώς τα CEF Building Block, συμπεριλαμβανομένων των Context Broker, Big Data Test Infrastructure (BDTI), eDelivery και eTransaltion παρέχουν στα κράτη μέλη ώριμες, ψηφιακές λύσεις για την καταπολέμηση του COVID-19.

Η ψηφιακή απόκριση στο COVID-19 -νέο αποθετήριο πηγών στο Joinup έχει όλες τις πληροφορίες για να ξεκινήσετε.

Παραπομπές:

https://ec.europa.eu/cefdigital

https://ec.europa.eu/bdti

https://ec.europa.eu/CB

https://ec.europa.eu/edelivery

https://ec.europa.eu/etranslation

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/x/QoGlDQ

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/x/HIpxDQ

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment