ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της εκδήλωσης της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Bringing the AI Regulation Forward” για το ρυθμιστικό sandbox της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στις 27 Ιουνίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ισπανική κυβέρνηση και διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «“Bringing the AI Regulation Forward”». Η εκδήλωση είχε ως στόχο να ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα της Ισπανίας για ένα ρυθμιστικό Sandbox για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)

Το sandbox έχει ως στόχο να φέρει τις αρμόδιες αρχές κοντά στις εταιρείες που αναπτύσσουν ΤΝ, προκειμένου να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα καθοδηγήσουν την εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΤΝ (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη). Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης ότι η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο χρόνια.

Το ρυθμιστικό sandbox είναι ένας τρόπος για τη σύνδεση καινοτόμων φορέων και ρυθμιστικών αρχών και την παροχή ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος για τη συνεργασία τους. Η εν λόγω συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και φορέων καινοτομίας θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση καινοτόμων συστημάτων ΤΝ με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ΤΝ.

Ενώ ολόκληρο το οικοσύστημα προετοιμάζεται για τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η πρωτοβουλία sandbox αναμένεται να δημιουργήσει εύκολες στη συνέχεια κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών και άλλα υποστηρικτικά υλικά. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων από τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα sandbox που ξεκίνησε η ισπανική κυβέρνηση θα εξετάσει την επιχειρησιακή εφαρμογή των απαιτήσεων του μελλοντικού κανονισμού για την ΤΝ, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών, όπως οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης ή οι δραστηριότητες μετά τη διάθεση στην αγορά.

Χάρη σε αυτή την πιλοτική εμπειρία, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος εφαρμογής τους θα τεκμηριωθούν, για τους παρόχους συστημάτων ΤΝ (συμμετέχοντες στο sandbox) και θα συστηματοποιηθούν σε ορθές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διδαγμάτων. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν επίσης μεθόδους ελέγχου και παρακολούθησης που είναι χρήσιμες για την εποπτεία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των εποπτικών μηχανισμών που θεσπίζει ο κανονισμός.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των πιθανών παραγόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η άσκηση αυτή θα παραμείνει ανοικτή σε άλλα κράτη μέλη που θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα σε ένα πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ. Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με άλλα κράτη μέλη θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων που συστάθηκε από την Επιτροπή.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment