ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα factsheets του 2022 για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση είναι διαθέσιμα!

Η έκδοση των factsheets του 2022 για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τα ενημερωτικά γραφήματα για 35 ευρωπαϊκές χώρες είναι τώρα διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Joinup!

Τα factsheets δημοσιεύονται ετησίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας (και διάδοχο του προγράμματος ISA²), στο πλαίσιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου-Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον οποίο βρίσκονται επί του παρόντος οι δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, παρέχοντας επικαιροποιημένη και λεπτομερή επισκόπηση των πρωτοβουλιών που ανέλαβαν 35 ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ των 27, χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία), καθώς και της Ουκρανίας, του Μαυροβουνίου, της Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας) στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Τα ενημερωτικά δελτία για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση συμπληρώνουν επίσης την ανάλυση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και της έκθεσης αναφοράς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετικά με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, όπως επισημαίνεται στην ενότητα 5 σχετικά με τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες του DESI 2022.

Επιπλέον, διατίθεται ειδικό ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ, το οποίο επικεντρώνεται σε όλες τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις ψηφιακές δημόσιες διοικήσεις και τη διαλειτουργικότητα που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης , ο νεοσύστατος κόμβος ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και διαλειτουργικότητας σε εθνικό επίπεδο για τη συλλογή NIFO θα επιτρέψει στους αναγνώστες να ενημερωθούν σχετικά με τις βασικές πρωτοβουλίες κάθε χώρας και τους αρμόδιους φορείς για την ψηφιακή πολιτική και τη διαλειτουργικότητα.ς!

Τι ακολουθεί?

Η επικείμενη δημοσίευση της έκθεσης προόδου του 2022 σχετικά με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα, η οποία θα δημοσιευθεί αργότερα αυτό το μήνα.

Διαβάστε όλα τα factsheets εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment