ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

opencode.de : Ένα εθνικό αποθετήριο ανοιχτού κώδικα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των τοπικών διοικήσεων της Γερμανίας

Ο γερμανικός νόμος για την online πρόσβαση ορίζει έναν κατάλογο 575 δημόσιων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στο διαδίκτυο και απαιτεί οι εν λόγω υπηρεσίες να υλοποιούνται μέσω «ανοικτού χαρακτήρα» — μια έννοια την οποία ο κυβερνητικός οδηγός εφαρμογής εξηγεί ως έννοια ότι ο πηγαίος κώδικας δημοσιεύεται ως ανοικτός κώδικας και τα συστατικά του ελέγχονται για δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.

Η εν λόγω νομοθετική πράξη, η οποία εγκρίθηκε το 2017 και τροποποιήθηκε το 2021, ορίζει προθεσμία για το τέλος του 2022 για τη διαδικτυακή πρόσβαση των καταγεγραμμένων υπηρεσιών.

Η ιδέα για ένα κεντρικό αποθετήριο ξεκίνησε το 2020 με την συνεργασία της Open Source Business Alliance (OSBA) μαζί με τα τμήματα πληροφορικής των τοπικών διοικήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι τα δηλωμένα πλεονεκτήματα του Ανοιχτού Κώδικα επικεντρώνονται στην ευελιξία και την ταχύτητα προσθήκης νέας λειτουργικότητας. Πριν από πολλά χρόνια, η εστίαση ήταν στην εξοικονόμηση κόστους, αλλά αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η ιδέα της δημιουργίας μιας κοινότητας.  Ο στόχος είναι οι τοπικές διοικήσεις να μπορούν να δουν ότι συγκεκριμένα κομμάτια λογισμικού χρησιμοποιούνται ήδη σε παρόμοιες διοικήσεις — μια μορφή αξιολόγησης ή σύστασης από ομοτίμους — και να γνωρίζουν επίσης ότι μπορούν να στραφούν σε αυτούς τους συναδέλφους εάν έχουν ερωτήσεις. Ακόμα εργασίες όπως η επαλήθευση αδειών και οι έλεγχοι ασφαλείας μπορούν επίσης να εκτελεστούν μόνο μία φορά.

Έως τον Μάρτιο του 2021 είχε τεθεί σε λειτουργία ένα «ελάχιστο βιώσιμο προϊόν». Δώδεκα μήνες αργότερα, ένα πιλοτικό πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία, για χρήση από δύο επαρχίες της Γερμανίας, με χρηματοδότηση από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2022. Η πιλοτική φάση χρησιμοποιήθηκε για πραγματικά έργα και περιλάμβανε κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις αδειοδότησης.

Τον Ιούλιο του 2022 αφαιρέθηκε η ετικέτα «πιλοτικό» και το opencode.de κατέστη πλήρως διαθέσιμο με ενεργά έργα τα οποία είχαν ήδη χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης.

Όπως βλέπουμε ήδη στο αποθετήριο, οι τοπικές διοικήσεις το χρησιμοποιούν για να μοιράζονται ρυθμίσεις, εργαλεία και να συμφωνούν σε εκδόσεις λογισμικού. Υπάρχει επίσης ένα φόρουμ όπου οι φορείς υλοποίησης μπορούν να ανταλλάξουν τεχνογνωσία σχετικά με τις διάφορες λύσεις.

Από τη συζήτηση μέχρι το τελικό προϊόν, το έργο έχει επικεντρωθεί στα πλεονεκτήματα του Ανοιχτού κώδικα όσον αφορά την ανεξαρτησία, την κοινότητα και την ευελιξία για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης όσον αφορά τη στρατηγική cloud και τον νόμο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κατά τη συζήτηση των κινήτρων, ο επικεφαλής της ομάδας έργου opencode.de, Δρ Christian Knebel, έκανε επίσης αναφορά στην εκστρατεία του FSFE Δημόσιο Χρήμα; δημόσιος κώδικας!

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu\

Leave a Comment