ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

European GovTech radar : Μια έρευνα για τις τρέχουσες τάσεις στο οικοσύστημα GovTech στην Ευρώπη

Η τρέχουσα δεκαετία ξεκίνησε με πολλά προβλήματα. Ενώ οι χώρες αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση ενός θανατηφόρου ιού και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του, το 2020, η ανάγκη για μια καινοτόμο κυβερνητική τεχνολογία είναι σαφέστερη από ποτέ.

Στη σημερινή Ευρώπη, είναι προφανές ότι οι πολίτες έχουν σαφείς προσδοκίες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις τους και δεσμεύονται να κάνουν τα αιτήματά τους να ακουστούν. Είτε πρόκειται για κυβερνητικές υπηρεσίες είτε για διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι εκκλήσεις των πολιτών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη προσβασιμότητα δεν μπορούν να ακουστούν.


Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών στο πλαίσιο της συνεχώς διευρυνόμενης σύγχρονης τεχνολογίας, το GovTech αναδείχθηκε ως ένας πολλά υποσχόμενος καταλύτης για το είδος της αλλαγής που απαιτείται σε κυβερνητικό επίπεδο. Το GovTech έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα συνεργάζονται με τους πολίτες και, ως εκ τούτου, ανέλαβαν έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο σε όλο τον κόσμο. Και το δυναμικό του συνεχίζει να επεκτείνεται, με γνώμονα τις καινοτόμες προσεγγίσεις ενός αυξανόμενου αριθμού παραγόντων στον τομέα.


Για τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, το μέλλον βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτή η μεταμόρφωση μένει να φανεί. Για να κατανοήσουμε τι βρίσκεται μπροστά στις κυβερνητικές επιχειρήσεις, πρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην ανάπτυξη της GovTech μέχρι στιγμής.


Αυτή η έρευνα έχει ως στόχο να παρέχει στους αναγνώστες μια επισκόπηση του ακμάζοντος οικοσυστήματος της GovTech, κάνοντας απολογισμό των διαφόρων παραγόντων και τάσεων που διαμορφώνουν τον τομέα. Με βάση τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στον τομέα, το έγγραφο εξετάζει τόσο τον τρέχοντα ρόλο του όσο και τις δυνατότητες που διαθέτει για το μέλλον.


Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προβολής του GovTech, η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα στο μέλλον. Το πεδίο εφαρμογής του καθιστά το έγγραφο σχετικό με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τους εκλεγμένους υπαλλήλους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους πολίτες.


Η ερευνητική διαδικασία διεξήχθη από την Wavestone και την Civocracy. Τα ευρήματα της εργασίας βασίζονται σε εκτενή έρευνα εγγράφων των σχετικών δημοσιεύσεων καθώς και σε χαρτογράφηση των βασικών παραγόντων στον τομέα. Από αυτό, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που χαρτογραφούσε 500 ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις GovTech. Τέλος, οι εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων ήταν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την επικύρωση των πορισμάτων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με την Emily McDonnell, Επικεφαλής Επικοινωνιών στην Civocracy, τον Kiann Stenkjaer Hein και τον Ramraj Puvinathan από το PUBLIC (Δανία), τη νομική εμπειρογνώμονα Simona Frazzani, τον Sasha Haselmayer CEO και ιδρυτή της Citymart, Thomas Poulsen, COO του Κέντρου Καινοτομίας της Δανίας, και τον Faruk Tuncer, CEO και ιδρυτή της Polyteia

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment