ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Υποστήριξη των Δημοκρατικών Αξιών μέσω της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: Απολογισμός της Περιφερειακής Συνάντησης του OGP Europe

Τον περασμένο μήνα, στελέχη και ακτιβιστές της ανοιχτής διακυβέρνησης από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για την Περιφερειακή Συνάντηση του OGP Europe στη Ρώμη της Ιταλίας για να δημιουργήσουν πολιτική υποστήριξη για την ανοιχτή διακυβέρνηση και να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών μας προκλήσεων.

 Η Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, που φαίνεται πιο εμφανή στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και σε έναν ευρύτερο αγώνα μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας, μεταξύ κλειστών και ανοιχτών κοινωνιών. 

Η περιφερειακή συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Εσθονίας, αποτελούνταν από περισσότερους από 240 συμμετέχοντες. Πραγματοποιήθηκαν 20 συνεδρίες με 72 διαφορετικούς ομιλητές, εστιάζοντας στο πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις δημοκρατίες μέσω μέτρων κατά της διαφθοράς, ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής καινοτομίας και καινοτόμες μεθόδους για την  συμμετοχή του κοινού. Τα εθνικά και τοπικά μέλη του OGP αντάλλαξαν ιδέες και διδάγματα σχετικά με τις διαδικασίες συν-δημιουργίας του OGP μέσω μιας σειράς εργαστηρίων. 

Στην εναρκτήρια συνεδρία , ομιλητές από την κοινότητα τόνισαν τον ρόλο της ανοιχτής κυβέρνησης στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών. Σε έναν πλούσιο διάλογο για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη στην Ουκρανία, στελέχη εντός και εκτός της κυβέρνησης μίλησαν με πάθος για την υποστήριξή τους στη δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση, ενώ υπερασπίζονται τη χώρα τους ενάντια στον πόλεμο της Ρωσίας.

Η συνάντηση έγινε επίσης σε μια στιγμή που η OGP συνδημιουργεί τη νέα 5ετή στρατηγική της . Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τη στρατηγική, βασιζόμενοι σε πολλές από τις ιδέες που μοιράστηκαν τις δύο ημέρες. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι ενώ η προσέγγιση OGP λειτουργεί, πρέπει να κλιμακωθεί και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο ενσωματώνοντας την ανοιχτή διακυβέρνηση πέρα ​​από τη Σύμπραξη του OGP και να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμιστές διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, μεθοδολογίες και εργαλεία για να συμβεί αυτό.

Στην περιφερειακή συνάντηση η απέρχόμενη Διοικούσα Επιτροπή, η κυβέρνηση της Ιταλίας και ο Aidan Eyakuze, μεταβίβασαν την ηγεσία στους επερχόμενους συμπροέδρους, την κυβέρνηση της Εσθονίας και την Anabel Cruz. Η νέα ατζέντα των συμπροέδρων στοχεύει να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την κοινότητα για τη νέα στρατηγική της OGP. αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της OGP μέσω της 8ης Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής της OGP, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ταλίν της Εσθονίας το 2023· παροχή κινήτρων για συλλογική δράση για πιεστικά παγκόσμια ζητήματα· και να υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, αυτή είναι μια περίληψη των όσων ακούσαμε:

Ενίσχυση των δημοκρατιών μας

1.Η συμμετοχή και συμπερίληψη είναι κεντρικά για την ενίσχυση των δημοκρατιών μας . Οι ανοιχτές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τα δημοκρατικά εργαλεία πρέπει να είναι χρησιμοποιήσιμα για όλους. Ως κίνημα, πρέπει να προσεγγίσουμε, να ακούσουμε και να συνδεθούμε με τις κοινότητες –όπως έκαναν με επιτυχία οι αντιδημοκρατικές δυνάμεις– για να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη.

2. Πρέπει να αδράξουμε τις πολιτικές ευκαιρλιες; . Η δημοκρατία δεν υποχωρεί από προεπιλογή: θα πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε υποστήριξη μεταξύ των πολιτικών και των ανοιχτών κυβερνητικών μεταρρυθμιστών σε όλη την περιοχή.

3. Η δημοκρατία ανθίζει σε τοπικό επίπεδο . Δεδομένης της εγγύτητας με τις βιωμένες πραγματικότητες των πολιτών, οι τοπικές διαδικασίες OGP μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν σε διαδικασίες και αποφάσεις που τους επηρεάζουν. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν επίσης να γίνουν πιο ανθεκτικές στις απειλές κατά της δημοκρατίας.

Η σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών

4. Η κοινωνία των πολιτών είναι ένα «μυστικό» όπλο . Η κοινωνία των πολιτών εργάζεται ως εταίρος της κυβέρνησης, όχι μόνο παρακολουθεί και θεωρεί υπεύθυνες τις κυβερνήσεις. Ο ρόλος τους δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

5. Ωστόσο, η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται περισσότερους πόρους . Η έλλειψη βιώσιμων επιλογών χρηματοδότησης για την κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή όχι μόνο απειλεί τη λειτουργία των διαδικασιών OGP αλλά και τις δημοκρατίες μας ευρύτερα. Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η κοινωνία των πολιτών ως εταίροι, χρειάζεται χρηματοδότηση και ένα ισχυρό, ενεργό δίκτυο μεταρρυθμιστών για να συνεργαστεί.

6. Η εμπιστοσύνη είναι αμφίδρομος δρόμος. Συχνά μιλάμε για ανοιχτές προσεγγίσεις ως μέσο αύξησης της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να εμπιστεύονται τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών για να συμμετέχουν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εργαστούν ως ισότιμοι εταίροι.

Προώθηση Ευρωπαϊκών Θεματικών Προτεραιοτήτων

7 Η διαφάνεια των πραγματικών ιδιοκτητών είναι πιο σημαντική από ποτέ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πλούτος που αποκτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία και άλλες χώρες δεν μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο τον κόσμο.

8. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης απαιτεί συνεργατικές προσεγγίσεις . Οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι δημοσιογράφοι και οι ελεγκτές πληροφοριών πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη δημοκρατία. Το OGP μπορεί να παίξει ισχυρό ρόλο στη σύγκληση αυτών των κοινοτήτων.

9. Το OGP μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ του κλίματος και των κοινοτήτων ανοιχτής διακυβέρνησης. Μπορούμε να συνεργαστούμε με εταίρους για να αναπτύξουμε καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης συμμετοχικών μηχανισμών στη χάραξη πολιτικής για το κλίμα.

10. Τα Ανοιχτα  δεδομένα θέλουν ακόμα δουλειά. Ενώ τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένας από τους μακροβιότερους τομείς πολιτικής μεταξύ των μελών του OGP, τα δεδομένα συχνά στερούνται χρησιμότητας, χρηστικότητας και λειτουργικότητας. Πρέπει να αυξήσουμε την ποιότητα των ανοιχτών δεδομένων, να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δεξιότητες των κυβερνητικών αξιωματούχων και της κοινωνίας των πολιτών για τη χρήση εργαλείων ανοιχτών δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη.

Το Μέλλον του OGP

11.Tο OGP από μια πλατφόρμα  θα πρέπει γίνει mainstream. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να διαδώσουμε τους κανόνες ανοιχτής κυβέρνησης πολύ πέρα ​​από τη Σύμπραξη για να ενσωματώσουμε τις αξίες της ανοιχτής κυβέρνησης και να εργαστούμε συλλογικά για τη δημοκρατική ανανέωση.

12. Πρέπει να απλωθούμε. Χρειαζόμαστε μια πιο πολιτική εταιρική σχέση, με μια ευρύτερη βάση υποστηρικτών της ανοιχτής κυβέρνησης που θα συνεργάζονται με και σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους της κυβέρνησης.

Ενώ οι συλλογικές μας προκλήσεις μπορεί συχνά να αισθάνονται ανυπέρβλητες, εάν εισέλθουμε στο 2023 με τολμηρές ιδέες και μια φιλόδοξη ατζέντα συμπροεδρίας, η κοινότητα OGP στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι σε καλή θέση για να προχωρήσει και να κλιμακώσει τις επιτυχίες μας μέχρι σήμερα.

Ανυπομονούμε να συναντηθούμε ξανά στο Ταλίν το επόμενο έτος στην 8η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του OGP, όπου θα συγκεντρώσουμε την ποικιλόμορφη κοινότητά μας που υπερασπίζεται την ανοιχτή διακυβέρνηση και τη δημοκρατία σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Μέχρι τότε, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη νέα στρατηγική, να υποστηρίξουμε την κοινότητα των μεταρρυθμιστών μας και να εκπληρώσουμε φιλόδοξες δεσμεύσεις χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα OGP.

Πηγή άρθρου: https://www.opengovpartnership.org/

Leave a Comment