ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

To ενημερωτικό δελτίο της DG REFORM για την ψηφιακή διακυβέρνηση είναι διαθέσιμο

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) δημοσίευσε το ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου με βασικό κείμενο σχετικά με τη συνεχή προσπάθεια οικοδόμησης της κοινότητας δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της έκδοσης, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, ένα θέμα το οποίο ασχολείται εδώ και χρόνια με την παροχή υποστήριξης μέσω εφαρμοστέων λύσεων, εργαλείων, κατευθυντήριων γραμμών και μελετών. Η παρούσα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί η διαλειτουργικότητα στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να ωφελήσει τους πολίτες, τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μια πλατφόρμα όπως το Joinup.

Με εναρκτήριο μήνυμα της Natalia Aristimuño-Perez, Διευθύντριας Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΓΔ DIGIT, τα θέματα περιλαμβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή δημόσια διοίκηση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, επικαιροποιήσεις πολιτικής, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και μελλοντικές βασικές εκδηλώσεις.

Ανακαλύψτε τις δράσεις πολιτικής που αναλαμβάνει η Επιτροπή στο ταξίδι προς την ψηφιακή διακυβέρνηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται η «Στήριξη των δημόσιων διοικήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και η προετοιμασία για το μέλλον» ή η προσπάθεια για την εσωτερική στρατηγική «Ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς», μεταξύ άλλων. Αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης.

Για να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα αυτών των πολιτικών στην πράξη, το ενημερωτικό δελτίο ρίχνει φως σε ένα επιτυχημένο σχέδιο ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε στην Ισπανία μέσω του Technical Support Instrument όπου πάνω από το 15 % των υφιστάμενων δικαστικών οργάνων έχουν εξοπλιστεί με την απαραίτητη υποδομή για να είναι σε θέση να διεξάγουν δικαστικές διαδικασίες ηλεκτρονικά, και τα επόμενα βήματα.

Επιπλέον, μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το τι είναι νέο υπάρχει στην ψηφιακή διακυβέρνηση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, με τον νόμο για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, με παραδείγματα από την Ιταλία (έρευνα της εμπειρίας των χρηστών στις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες), τη Σλοβακία (νέα εφαρμογή «Σλοβακία σε κινητές συσκευές») και την Ισπανία («My citizen folder»). Τέλος, μπορείτε να βρείτε τα βασικά συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση, καθώς και μελλοντικές εκδηλώσεις σχετικά με το θέμα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment