ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάριο συστήματος καταγραφής υπηρεσιών και διαδικασιών του Υπ.Π.Ε.Θ.

Για την καταγραφή των υπηρεσιών και διαδικασιών Υπ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία  με την ομάδα ανοιχτής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ-https://opengov.ellak.gr/) υλοποιείται το diadikasies.minedu.gov.gr. Το wiki είναι ένα ελεύθερης χρήσης λογισμικό ανοικτού κώδικα με ιστορία 20 ετών στον χώρο της πληροφορικής με έμφαση στην προσθήκη, μεταβολή και διαγραφή περιεχομένου. Με βάση το wiki έχει αναπτυχθεί η μεγαλύτερη … Read more

Έκδοση της προδιαγραφής CPSV 2.0 για την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου

Η προδιαγραφή της ISA που αφορά την περιγραφή και τεκμηρίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών (CPSV-AP) έφτασε στην έκδοση 2.0. Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε επίσημα και οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να περιγραφούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες των κρατών – μελών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Μετά από διεργασίες πολλών μηνών από την δημοσιοποίηση της προηγούμενης έκδοσης, το … Read more

Η χαμένη… Διαύγεια στη λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου

«Θαμμένες» σε πλήθος μητρώων και συστημάτων οι πληροφορίες για το κόστος λειτουργίας του δημοσίου. Στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Πώς οι βάσεις δεδομένων παραμένουν ουσιαστικά κλειστές για τους πολίτες. Ας υποθέσουμε πως κάποιος αναζητεί τον αριθμό των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σπεύδει, λοιπόν, στον σχετικό δικτυακό τόπο (http://apografi.yap.gov.gr/) και … Read more

Το ανοιχτό λογισμικό καταλύτης για την συνεργασία στο δημόσιο: Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  παρέχει έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για να βελτιώσει τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT« (Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής … Read more

Ο αντίκτυπος της Ανοικτής Διακυβέρνησης: Εκτίμηση των αποδείξεων

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ως μια περιοχή έντονης δραστηριότητας και ήταν η ένθερμη ελπίδα για μερικές από τις μεγαλύτερες κοινωνικές φιλοδοξίες μας. Το έγγραφο αυτό θέτει το ερώτημα, εάν λειτουργεί η Ανοικτή Διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι ανοικτές κυβερνητικές παρεμβάσεις επεκτείνουν τη δημόσια γνώση των κυβερνητικών διαδικασιών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ένταξη, την … Read more