ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Governing on openess / following Zeu’s code (open source software for elections)

http://liveradio.radiobubble.gr/2013/11/governing-on-openness-listen-following.html

#open_government (6:50)
We, as civil society, have nowadays our own systems and methodologies that allows to control power and its authorities.

#Zeus open source software for elections (9:00)
Zeus (description at https://www.usenix.org/sites/default/files/jets0101-complete.pdf) is a, full circle, elections open source software and methodology. 120 elections and 23000 voters have taken place with Zeus in various Greek institutions. It is a browser based procedure, organising voters, votes and results in an open, transparent and efficient way. Anonymity of voters and non identification of votes are effectively answered through cryptography and mathematical models. For example, the electoral committee does not have access to votes, unless in a random way due to a shuffle mechanism: you do not know how you shuffle, but need to prove that you do it correctly. For example, the electoral committee does not have access to the contents of the votes until they have been shuffled in way that breaks the link between each voter and their ballot. The shuffle is done is such a way that you can show that you still have the same ballots at its output, without linking it with the input. So the votes are anonymised.

Read more

Law No 3979 οn eGovernment (english)

OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC REPUBLIC
ISSUE No 138/A/16 JUNE 2011

LAW No 3979
On eGovernment and other provisions

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC
We hereby promulgate the following law which has been passed by the Parliament:

CHAPTER A
SUBJECT-MATTER AND SCOPE OF THE LAW

Article 1 – Objectives of the Law

The objective of this law is:
a) to recognize the right of natural persons and legal entities operating under private law (hereinafter private law entities) to communicate and interact with public sector agencies with the use of information and communication technologies (hereinafter ICT), and
b) to regulate ICT application by public sector agencies within the framework and for the purposes of the operation of such agencies and in support of the exercise of their authority and transactions.

Read more

Τα αποτελέσματα απο τη συνάντηση για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη – Stakeholders meeting results Thessaloniki (OGP)

Με τη συμμετοχή συνεργατών απο το okfn.gr, openthessaloniki.org, wikimedia.gr, digitalrights.gr, webvistas.gr, creativityplatform.gr, venusgrowers.gr, brainbox.gr, ellak.gr, κοινότητες ανοικτού λογισμικού, την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημόσια διοίκηση πραγματοποιήθηκε, στη Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλoνίκης, η συζήτηση για την ανοικτή διακυβέρνηση. Η ανοικτή διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει “ότι δεν είναι κλειστό” και χτίζεται πάνω στη συμμετοχή, την αυτο-οργάνωση, την ευθύνη … Read more

Governing on Openness / Athens, Thessaloniki, Hong Kong

Governing on Openness / Athens, Thessaloniki, Hong Kong http://liveradio.radiobubble.gr/2013/10/governing-on-openness-athens.html This Tuesday (29.10), 17.00 – 18.00 (UTC+02:00) we will be discussing with Michalis Psalidas (@psalidas) on the innovative participation in governance and the opporunities for more enterpreunership in a more open government. Our governing on openess stories will come from Greece, but also from Hong Kong, … Read more