ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Governing on Openness #Gono, άτυπα δίκτυα πολιτών στο χώρο της ανοικτής διακυβέρνησης (τηλεπικοινωνίες)

Στο Governing on Openness #Gono, με τον Κώστα Χαμπίδη (@nm96027), εκ των διαχειριστών του adslgr.com για τον τρόπο που τα άτυπα δίκτυα πολιτών, επηρεάζουν, συμμετέχουν, ή όχι, στο χώρο της ανοικτής διακυβέρνησης ( http://liveradio.radiobubble.gr/2014/01/governing-on-openness-gono_31.html )

Πιο συγκεκριμένα, συζητάμε για:

– τη μετά Snowden εποχή στις τηλεπικοινωνίες και γενικότερα στη ζωή μας
– τη συμμετοχή του adslgr.com σε δημόσιες διαβουλεύσεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών (πχ. ΕΕΤΤ), τα προβλήματα και τα συμπεράσματα για το μέλλον
– την εμπειρία του απο το ξεκίνημα και τη «διακυβέρνηση» του adslgr.com των 25.000 ημερήσιων μοναδικών χρηστών και των 2000 καθημερινών ποστ
– το πως καταλαβαίνουμε, ή όχι, την ανοικτή διακυβέρνηση σήμερα, τρόπους συμμετοχής, αποχής ή διαμαρτυρίας (σημείωση: το adslgr.com ξεκίνησε ως χώρος διαμαρτυρίας στις αρχές του 2000 απέναντι στην παντελή έλλειψη ευρυζωνικότητας)
– την ανοικτότητα στα κοινές υποδομές όπως ο αέρας ή το φάσμα (λέγε με και open spectrum, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_spectrum)

Leave a Comment