ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Connecting Europe Facility 2021-2027 – Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για CEF2 Digital

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας για τις επενδύσεις στην ψηφιακή υποδομή της ΕΕ και τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης των υφισταμένων αναγκών σύνδεσης με τη στήριξη του μηχανισμού Connecting Europe Facility. Ο μηχανισμός Connecting Europe … Read more

10 αρχές της Μονάδας Εκσυγχρονισμού της Κυβέρνησης της Γαλλίας (SGMAP) για αποτελεσματικές Δημόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες

Για να βοηθήσει στη δημιουργία υποδειγματικών ψηφιακών υπηρεσιών, η Μονάδα Εκσυγχρονισμού της Κυβέρνησης της Γαλλίας (SGMAP) δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό  δέκα βασικές αρχές για της δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές  παρέχουν τη βάση για ψηφιακές υπηρεσίες που είναι αποτελεσματικές και κοντά στους πολίτες. Οι ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες δεν είναι απλώς μια υπηρεσία στο web ή … Read more

Το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας επιλέγει λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Κατά την διαδικασία προμήθειας νέων λύσεων πληροφορικής, το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας θα επιλέγει λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικό. Η αλλαγή στους κανόνες προμήθειας λογισμικού της Θουριγγίας έγινε δεκτή σε ψηφοφορία από το κοινοβούλιο του κράτους νωρίτερα αυτό το μήνα και θα είναι επίσημα διαθέσιμη μέσα τον Αύγουστο. Η … Read more

Βέλγιο: ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού των δημόσιων υπηρεσιών είναι δημόσια πληροφορία

Η κυβέρνηση του Βελγίου θεωρεί ότι ο πηγαίος κώδικας των λύσεων λογισμικού που δημιουργήθηκαν για τις δημόσιες υπηρεσίες ή από τις δημόσιες υπηρεσίες της είναι δημόσια πληροφορία η οποία πρέπει να διατίθενται στο κοινό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση  του Βελγίου,  επιθυμεί τώρα να συζητήσει με τις περιφερειακές κυβερνήσεις της χώρας πώς να χειρίζονται τέτοια αιτήματα. «Αυτό … Read more

CCCEV: Ένας βασικός παράγοντας για την αρχή Once Only

Το ταξίδι σε όλη την Ευρώπη είναι συναρπαστικό, καθώς κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμό, τις παραδόσεις και, φυσικά, τη γλώσσα. Αυτό  αποτελεί πρόκληση για την επιχειρηματική  δραστηριότητα. Η ύπαρξη νομικών και τεχνικών πλαισίων για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς είναι σημαντική διότι όχι μόνο επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από μια ανοικτή … Read more