Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)