ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας για λύσεις ανοιχτού κώδικα για την ψηφιακή ανεξαρτησία

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Markus Richter, CIO του Ομοσπονδιακού Κράτους της Γερμανίας, και η Stéphanie Schaer, διευθύντρια της Διυπουργικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (DINUM) της Γαλλίας, υπέγραψαν πριν από λίγες ημέρες στο Βερολίνο μια κοινή δήλωση προθέσεων με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας στην περιοχή της ψηφιακής ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η … Read more

Το Εγχειρίδιο OSOR — Ένας Οδηγός για Aνοιχτό Kώδικα στον δημόσιο τομέα

Η ομάδα του Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR) ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την κυκλοφορία της αρχικής έκδοσης του εγχειριδίου OSOR: ένα μακροχρόνιο έργο που αποσκοπεί στην παροχή βασικών πληροφοριών στην κοινότητα ανοικτού κώδικα εντός του δημόσιου τομέα. Ο οδηγός είναι προσαρμοσμένος για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τους υπαλλήλους τους που επιδιώκουν … Read more

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: Τρεις Θεωρήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Κυβερνήσεων από το Tony Blair Institute for Global Change

Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) έχει επεκταθεί παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της τεχνολογικής ευελιξίας και των πλεονεκτημάτων κόστους. Το ανοιχτό λογισμικό, του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα προσβάσιμος και τροποποιημένος, έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη εμπορικών προϊόντων στον ιδιωτικό τομέα και κυβερνητικών έργων ως ψηφιακό δημόσιο αγαθό (DPG). Η ανάπτυξη του … Read more

Το περιβάλλον στα “χέρια” των πολιτών

To WWF Ελλάς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) παρουσιάζουν μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Η πρόταση νόμου ολοκληρώθηκε έπειτα από 3 μήνες δημόσιας διαβούλευσης και συνδιαμορφώθηκε μαζί με πολίτες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Το 2023 ήταν η χρονιά που η κλιματική κρίση άφησε το καταστροφικό της αποτύπωμα σε … Read more

OpenGOV Guide

Το βασικό εργαλείο Ο Οδηγός Ανοιχτής Διακυβέρνησης – Open Gov Guide  είναι το βασικό εργαλείο για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς που αναζητούν προτάσεις, καλά παραδείγματα και ιδέες για δράσεις ανοιχτής διακυβέρνησης. Η νέα έκδοση για το 2023 είναι ένας οδηγός προσανατολισμένος στο “πώς να” πραγματεύεται κανείς προκλήσεις … Read more