ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OpenGOV Guide

Το βασικό εργαλείο Ο Οδηγός Ανοιχτής Διακυβέρνησης – Open Gov Guide  είναι το βασικό εργαλείο για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς που αναζητούν προτάσεις, καλά παραδείγματα και ιδέες για δράσεις ανοιχτής διακυβέρνησης. Η νέα έκδοση για το 2023 είναι ένας οδηγός προσανατολισμένος στο “πώς να” πραγματεύεται κανείς προκλήσεις … Read more

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει την υποστήριξη της για τον ανοιχτό κώδικα στον δημόσιο τομέα

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε μια ενημέρωση για το Digital, Data and Technology Playbook. Το έγγραφο καθορίζει βασικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αξιολόγησης, προμήθειας και υλοποίησης ψηφιακών έργων και προγραμμάτων στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε έντεκα βασικές πολιτικές, το εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση στον δημόσιο τομέα σχετικά με τον τρόπο προμήθειας … Read more

Dinum : Ο νέος οδικός χάρτης της Γαλλίας για την ψηφιακή ανεξαρτησία

07/07/2023 Ανοικτός κώδικας, ανεξαρτησία και ψηφιακή κυριαρχία. Αυτά είναι στοιχεία που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ψηφιακή εξέλιξη των δημόσιων υπηρεσιών σε πολλές χώρες, και η Γαλλία δεν αποτελεί εξαίρεση. Στις αρχές Ιουνίου, ο νεοδιορισθείς επικεφαλής του τμήματος Interministerial Service Operator της Γαλλίας, Florian Delezenne, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της Διυπουργικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Dinum)), η … Read more

Οι ανοιχτές τεχνολογίες δημιουργούν το επίκεντρο μιας καινούργιας πραγματικότητας: Συνέντευξη του Χάρη Βασιλείου στο ictplus

Τη σημασία της ανοιχτότητας τόσο των δεδομένων όσο και των συστημάτων αναλύει σε συνέντευξή του ο κ. Χάρης Βασιλείου, ενώ επισημαίνει τη φιλοδοξία της ΕΕΛΛΑΚ να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Στην ίδια κατεύθυνση τονίζει τη σημασία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας και αναφέρεται στο έργο digiGov innoHub που … Read more

Τρεις Προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ στα Πολιτικά Κόμματα για το Μέλλον του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, με γνώμονα την προώθηση της ανοιχτότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, απέστειλε επιστολές προς τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, επισημαίνοντας τρεις θεμελιώδεις προτάσεις για το μέλλον του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η διαμόρφωση μιας συνεκτικής μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες θα δημιουργήσει συνθήκες για μια ανθεκτική ψηφιακή μετάβαση, μια καινοτόμο οικονομία … Read more