ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι έμαθα στις Βρυξέλλες: ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA)

Το Σαββατοκύριακο 3-4 Φεβρουαρίου συνδιοργάνωσα μια αίθουσα συζητήσεων για την πολιτική της ΕΕ στο FOSDEM, σηματοδοτώντας το τέλος μιας διαδρομής στην πολιτική της ΕΕ, η οποία αφορούσε την πράξη για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο. Σε αυτήν την ανάρτηση θέλω να συμβάλω σε μια κοινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η CRA θα επηρεάσει πιθανότατα … Read more

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Interoperable Europe Act

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε την πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου. Με μεγάλη πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε συντριπτικά τον νόμο.  Από τους 639 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη την … Read more

H Interoperable Europe Academy 2024 στις 11 και 12 Απριλίου 2024

Στις 11 και 12 Απριλίου, το βελγικό πανεπιστήμιο KU Leuven θα φιλοξενήσει το Interoperable Europe Academy 2024 : μια διήμερη Ακαδημία για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας. Φέτος, οι δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να … Read more

Διαβούλευση της ΕΕ για διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας

Από τις αρχές του 2025, η επικείμενη πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων που περιλαμβάνουν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Η απαίτηση αυτή (που ορίζεται στο άρθρο 3 της πρότασης πράξης) θα ισχύει για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς … Read more

Ένα μοντέλο αξιολόγησης του επιπέδου ωρίμανσης της Govtech από το GovTech4all

Στον κόσμο της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου, είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούμε με δομημένο και προσανατολισμένο στο στόχο τρόπο. Το ευρωπαϊκό έργο GovTech4all λειτουργεί ως εκκολαπτήριο, όπου οι ιδέες εξελίσσονται από την ιδέα σε λύσεις εργασίας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά πώς κατευθύνεται η ομάδα καινοτομίας σε αυτόν τον στόχο και ποια … Read more