ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την ενίσχυση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ανοικτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη διάρκειας 12 εβδομάδων σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL). Η παρούσα διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οφέλη του προγράμματος DIGITAL και τους πιθανούς τομείς βελτίωσης. Η διαβούλευση θα ζητήσει … Read more

Απολογισμός της Semic 2024

H Semic 2024, η Διάσκεψη Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέτυχε νέο ρεκόρ στον αριθμό των συμμετεχόντων, με 480 επισκέπτες στο χώρο και 1188 μοναδικούς ακολούθους στο διαδίκτυο.     Τα εργαστήρια πριν από τη διάσκεψη προσέλκυσαν επίσης πολλούς εμπειρογνώμονες στον τομέα … Read more

19o Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης, 12-14 Ιουλίου 2024

Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ και το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνουν το 19o ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης την περίοδο 12-14 Ιουλίου 2024. Το Σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα KAS Greece – Cyprus, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ, την εταιρεία Break Even Consulting, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ και τον Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού … Read more

Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Πορτογαλία: Το πρόγραμμα Mosaico

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη του προγράμματος Mosaico. Μέσω του Οργανισμού Διοικητικού Εκσυγχρονισμού (AMA), το Mosaico αποσκοπεί στην παροχή μιας ενιαίας, ψηφιακής εμπειρίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας ή του κρατικού φορέα. Η Αναγκαιότητα Στη σύγχρονη εποχή, οι δημόσιες υπηρεσίες … Read more

Αξιοποίηση λύσεων GovTech για την καινοτομία του δημόσιου τομέα

Εννοιολογικός σχεδιασμός της GovTech Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έννοια της GovTech έχει αναδειχθεί ως καθοριστική στη διασταύρωση μεταξύ διακυβέρνησης και τεχνολογίας. Περιλαμβάνει πολλαπλές διαστάσεις και προοπτικές: από τη γραφειοκρατική αδράνεια έως τα σιλό δεδομένων, η GovTech αντιμετωπίζει ένα φάσμα προκλήσεων και θέτει ένα μέλλον όπου οι κυβερνήσεις λειτουργούν με ευελιξία και καινοτομία. Πράγματι, … Read more