ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

AI Watch, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον δημόσιο τομέα

Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Watch Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Watch, της υπηρεσίας γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI Watch, μια ειδική ομάδα εξετάζει τον ρόλο της AI στον δημόσιο τομέα, και αποσκοπεί στην παροχή εφαρμόσιμων … Read more

Μελέτη του Open Forum Europe για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία της Ευρώπης

Η μελέτη “Open Strategic Autonomy” του Open Forun Europe παρουσιάζει μια άποψη για το πώς μια στρατηγική προσέγγιση πολιτικής για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες από την ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τη μείωση των εξαρτήσεων και την αύξηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η έκθεση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του OFE στις 23 Μαρτίου: Ανοικτή … Read more

Η πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου είναι διαθέσιμη

Στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε συνεργασία με τη Γαλλία και τη Γερμανία) δημοσίευσε την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη δήλωση του Βερολίνου για την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση Η δήλωση υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2020 από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το … Read more

Δημοσιεύθηκε η έκθεση «Ψηφιακή πορεία προς την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της ΕΕ

Οι πρωτοφανείς κρίσεις στον τομέα της υγείας και της οικονομίας, που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει διάφορα μέσα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακάμψουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στις 27 Μαΐου 2020 σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου προσωρινού … Read more

Πρακτικές GovTech στην ΕΕ : Μια έκθεση του Interoperable Europe

Για τη στήριξη των κυβερνήσεων στην ΕΕ που υιοθετούν πρακτικές GovTech, το έργο Interoperable Europe δημοσίευσε μια έκθεση με την οποία παρέχει μια επισκόπηση της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων GovTech και αντλεί διδάγματα από τη δημιουργία κυβερνητικών προγραμμάτων GovTech. Ενώ η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα εθνικά προγράμματα GovTech, τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της μπορούν να … Read more