ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ανοιχτό λογισμικό καταλύτης για την συνεργασία στο δημόσιο: Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  παρέχει έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για να βελτιώσει τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT" (Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής ...

Περισσότερα...

Ο αντίκτυπος της Ανοικτής Διακυβέρνησης: Εκτίμηση των αποδείξεων

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ως μια περιοχή έντονης δραστηριότητας και ήταν η ένθερμη ελπίδα για μερικές από τις μεγαλύτερες κοινωνικές φιλοδοξίες μας. Το έγγραφο αυτό θέτει το ερώτημα, εάν λειτουργεί η Ανοικτή Διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι ανοικτές κυβερνητικές παρεμβάσεις επεκτείνουν τη δημόσια γνώση των κυβερνητικών διαδικασιών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ένταξη, την ...

Περισσότερα...

Μια έρευνα για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την ΕΕ: ένα μοντέλο για την ανάληψη δράσης

Δεν υπάρχει μία λύση για την ευρωπαϊκή κρίση, αλλά γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη δημοκρατία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ΕΕ, όπως και κάθε κυβέρνηση, οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών για μεγαλύτερο έλεγχο των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. H νέα αναφορά μας, γραμμένη σε συνεργασία με το  Open Estonia Foundation, ...

Περισσότερα...

4η Παγκόσμια Διάσκεψη του OGP και Πολιτική Ανοιχτού Κώδικα

Ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, η τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής του OGP  στο Παρίσι, με την "Διακήρυξη του Παρισιού για το Open Government Partnership(OGP)" και με την δημιουργία 19 συλλογικών δράσεων από τα μέλη του OGP.  Μια από τις συλλογικές δράσεις του OGP είναι και η υιοθέτηση μιας Πολιτικής Ανοιχτού Κώδικα  από τα μέλη του OGP. Πιο ...

Περισσότερα...

Code.gov : Το αποθετήριο της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προώθηση του ανοιχτού κώδικα στην δημόσια διοίκηση

Το Code.gov, ο διαδικτυακός τόπος ανοικτού κώδικα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προώθηση της της κοινής χρήσης του λογισμικού, ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα,  με μια λίστα περίπου 50 έργων ανοικτού κώδικα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της  Ομοσπονδιακής πολιτικής πηγαίου κώδικα που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, και αφορά κυρίως την ανάπτυξη ...

Περισσότερα...

Το ανοιχτό λογισμικό καταλύτης για την συνεργασία στο δημόσιο: Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

openwhitehouse

Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  παρέχει έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για να βελτιώσει τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT« (Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής … Read more

Ο αντίκτυπος της Ανοικτής Διακυβέρνησης: Εκτίμηση των αποδείξεων

openg

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε ως μια περιοχή έντονης δραστηριότητας και ήταν η ένθερμη ελπίδα για μερικές από τις μεγαλύτερες κοινωνικές φιλοδοξίες μας. Το έγγραφο αυτό θέτει το ερώτημα, εάν λειτουργεί η Ανοικτή Διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι ανοικτές κυβερνητικές παρεμβάσεις επεκτείνουν τη δημόσια γνώση των κυβερνητικών διαδικασιών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ένταξη, την … Read more

Μια έρευνα για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την ΕΕ: ένα μοντέλο για την ανάληψη δράσης

openhands

Δεν υπάρχει μία λύση για την ευρωπαϊκή κρίση, αλλά γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη δημοκρατία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ΕΕ, όπως και κάθε κυβέρνηση, οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών για μεγαλύτερο έλεγχο των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. H νέα αναφορά μας, γραμμένη σε συνεργασία με το  Open Estonia … Read more

4η Παγκόσμια Διάσκεψη του OGP και Πολιτική Ανοιχτού Κώδικα

czfjhhzwgaaeqsi

Ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, η τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής του OGP  στο Παρίσι, με την «Διακήρυξη του Παρισιού για το Open Government Partnership(OGP)» και με την δημιουργία 19 συλλογικών δράσεων από τα μέλη του OGP.  Μια από τις συλλογικές δράσεις του OGP είναι και η υιοθέτηση μιας Πολιτικής Ανοιχτού Κώδικα  από τα μέλη του OGP. … Read more

Code.gov : Το αποθετήριο της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προώθηση του ανοιχτού κώδικα στην δημόσια διοίκηση

code_gov-420

Το Code.gov, ο διαδικτυακός τόπος ανοικτού κώδικα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προώθηση της της κοινής χρήσης του λογισμικού, ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα,  με μια λίστα περίπου 50 έργων ανοικτού κώδικα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της  Ομοσπονδιακής πολιτικής πηγαίου κώδικα που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, και αφορά κυρίως την ανάπτυξη … Read more