ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom
Human mind

Σύντομα σε εφαρμογή τo νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Τον Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση για την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF). Το νέο πλαίσιο θα παρέχει μια κοινή προσέγγιση για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν end-to-end και καλύτερης ποιότητας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις ...

Περισσότερα...

Σε πλήρη λειτουργία το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων των απευθείας αναθέσεων για τις δημόσιες συμβάσεις και μελέτες

Το νέο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων και  μελετών αποκλείει τις γνωστές συναλλαγές... Σε λειτουργία τέθηκε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών», βάζοντας οριστικό τέλος στις απευθείας αναθέσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τηn διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Με το εν λόγω σύστημα ...

Περισσότερα...

Μια έρευνα για την Ψηφιακή Δημοκρατία: Τα Εργαλεία Μετασχηματισμού της Πολιτικής Διαδικασίας

Χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, σήμερα μπορούμε να κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές, να διαβάζουμε ειδήσεις, να σπουδάζουμε για την απόκτηση ενός πτυχίου και να συνομιλούμε με τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο -και όλα αυτά χωρίς να αφήσουμε την άνεση του σπιτιού μας. Αλλά ένας τομέας που φαίνεται να παραμένει σχεδόν αδιαπέραστος από αυτά τα οφέλη ...

Περισσότερα...

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο 7ο e-Government Forum

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 στο Ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα) διοργανώνεται το 7ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "e-Government Forum" 2017, με κύριο θεματικό άξονα: Ο Δημόσιος Τομέας μπροστά στις νέες Τεχνολογικές και Διοικητικές Προκλήσεις Η κύρια θεματολογία του βασίζεται στις εξής επί μέρους κατευθύνσεις, που παράλληλα αποτελούν και θεματικές ενότητες: Οι νέες προτάσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για ...

Περισσότερα...

Παγκόσμια Εβδομάδα συν-δημιουργίας του Open Government Partnership

Αυτό το μήνα οι 29 συμμετέχουσες  χώρες του OGP,  αναμένεται να αρχίσουν να αναπτύσσουν νέα Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ). Οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και οι πολίτες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν φιλόδοξες δεσμεύσεις, προκειμένου να κάνουν τις δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται περισσότερο, οι δημόσιες πολιτικές να είναι συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς, ...

Περισσότερα...

Σύντομα σε εφαρμογή τo νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Τον Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση για την εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF). Το νέο πλαίσιο θα παρέχει μια κοινή προσέγγιση για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν end-to-end και καλύτερης ποιότητας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις … Read more

Σε πλήρη λειτουργία το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων των απευθείας αναθέσεων για τις δημόσιες συμβάσεις και μελέτες

Το νέο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων και  μελετών αποκλείει τις γνωστές συναλλαγές… Σε λειτουργία τέθηκε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών», βάζοντας οριστικό τέλος στις απευθείας αναθέσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τηn διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Με το εν … Read more

Μια έρευνα για την Ψηφιακή Δημοκρατία: Τα Εργαλεία Μετασχηματισμού της Πολιτικής Διαδικασίας

Χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, σήμερα μπορούμε να κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές, να διαβάζουμε ειδήσεις, να σπουδάζουμε για την απόκτηση ενός πτυχίου και να συνομιλούμε με τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο -και όλα αυτά χωρίς να αφήσουμε την άνεση του σπιτιού μας. Αλλά ένας τομέας που φαίνεται να παραμένει σχεδόν αδιαπέραστος από αυτά τα οφέλη … Read more

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο 7ο e-Government Forum

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 στο Ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα) διοργανώνεται το 7ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «e-Government Forum» 2017, με κύριο θεματικό άξονα: Ο Δημόσιος Τομέας μπροστά στις νέες Τεχνολογικές και Διοικητικές Προκλήσεις Η κύρια θεματολογία του βασίζεται στις εξής επί μέρους κατευθύνσεις, που παράλληλα αποτελούν και θεματικές ενότητες: Οι νέες προτάσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής … Read more

Παγκόσμια Εβδομάδα συν-δημιουργίας του Open Government Partnership

Αυτό το μήνα οι 29 συμμετέχουσες  χώρες του OGP,  αναμένεται να αρχίσουν να αναπτύσσουν νέα Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ). Οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και οι πολίτες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν φιλόδοξες δεσμεύσεις, προκειμένου να κάνουν τις δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται περισσότερο, οι δημόσιες πολιτικές να είναι συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς, … Read more