ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρώτο Forum – ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 | 11.00 – 17.00Πολεμικό Μουσείο ΑθηνώνΛεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4 Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς σας καλεί στο 1ο Forum του έργου WeOpenGov “ΑΝΟΙΚΤΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” την Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 | 11.00 – 17.00, στοΠολεμικό Μουσείο Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4. Στο Forum θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από πανεπιστημιακά … Read more

OpenGOV Guide

Το βασικό εργαλείο Ο Οδηγός Ανοιχτής Διακυβέρνησης – Open Gov Guide  είναι το βασικό εργαλείο για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς που αναζητούν προτάσεις, καλά παραδείγματα και ιδέες για δράσεις ανοιχτής διακυβέρνησης. Η νέα έκδοση για το 2023 είναι ένας οδηγός προσανατολισμένος στο “πώς να” πραγματεύεται κανείς προκλήσεις … Read more

Το ταξίδι της Εσθονίας στις μεταρρυθμίσεις της ανοιχτής διακυβέρνησης

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2004 και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης από το 2010, η Εσθονία θεωρείται ευρέως μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πρώην ανατολικού μπλόκ, με καλά ενοποιημένους δημοκρατικούς θεσμούς. Έχει επίσης κερδίσει επαίνους ως παγκόσμιος ηγέτης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εντάχθηκε στο Σύμπραξη Ανοιχτής Κυβέρνησης(OGP) το 2011.   Τώρα, η Εσθονία συμπροεδρεύει της Διοικούσας Επιτροπής του OGP, και … Read more

Το 18o Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης, 14-16 Ιουλίου 2023

Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ και το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνουν το 18o ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης την περίοδο 14-16 Ιουλίου 2023. Το Σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα KAS Greece – Cyprus, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ και την εταιρεία Break Even Consulting. Το Σεμινάριο για την … Read more

Τρεις συστάσεις για πιο περιεκτική και δίκαιη τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα

Ολοένα και περισσότερες δημόσιες οντότητες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να βελτιώσουν τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διόρθωση των προκαταλήψεων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ωστόσο, τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να εκπαιδεύσουν αλγόριθμους που θα οδηγήσουν σε διακρίσεις … Read more