ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Περιφερειακός Οδικός Χάρτης για την Ορθή Διακυβέρνηση στα Δυτικά Βαλκάνια

Το Ίδρυμα Westminster για τη Δημοκρατία (Westminster Foundation for Democracy  – WFD), στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου Δράσης SEE, δημοσίευσε τον περιφερειακό οδικό χάρτη για τη χρηστή διακυβέρνηση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το έγγραφο αυτό βασίζεται στα Road Maps που εκδόθηκαν από 6 τοπικούς εταίρους από 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2016).

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ  . Εκεί θα  βρείτε γενικές συστάσεις και συγκεκριμένα μέτρα δράσης για 4 ομάδες θεσμικών οργάνων (εκτελεστικά, νομοθετικά, δικαστικά, LSG) τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες της περιοχής προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η διαφάνεια τους, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οι πολίτες.

Πηγή άρθρου: http://www.wfd.org/increasing-openness-of-institutions-in-the-western-balkans/

Leave a Comment