ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα ως μέσο ψηφιακής αυτοδιάθεσης για την Γερμανική Κυβέρνηση

Πριν από λίγες ημέρες  το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει δράση για τη μείωση του vendor lock-in στην πληροφορική. «Για να εξασφαλιστεί η ψηφιακή αυτοδιάθεση μας, θέλουμε να μειώσουμε τις εξαρτήσεις από μεμονωμένους παρόχους πληροφορικής», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του υπουργού Horst Seehofer.

Η Γερμανία θέλει να πάρει πίσω τον έλεγχο της τεχνολογίας της πληροφορικής, όπως δείχνει η ανακοίνωση, αλλάζοντας τις απαιτήσεις προμηθειών και επιλέγοντας συγκεκριμένες λύσεις λογισμικού και προμηθευτές. «Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό».

Το υπουργείο αναφέρει ότι θα ξεκινήσει πιλότους με εναλλακτικές λύσεις λογισμικού, σε συνεργασία με τα ομόσπονδα κράτη της χώρας και την ΕΕ.

Επί του παρόντος, οι δημόσιες υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από χούφτα εμπορικά προϊόντα λογισμικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες εξαρτήσεις και δημιουργεί κινδύνους για την ψηφιακή αυτοδιάθεση. Η αυξανόμενη εστίαση στις λύσεις που βασίζονται σε cloud περιπλέκει περαιτέρω αυτό, γράφει τo υπουργείο.

Οι ανησυχίες του υπουργείου αντικατοπτρίζονται σε μια μελέτη που ανατέθηκε από το υπουργείο. Η έκθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως οι λύσεις λογισμικού που μεταδίδουν τηλεμετρία, καθώς και η προβληματική διεθνής νομοθεσία.

Η μελέτη επισημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις – τόσο ιδιόκτητες όσο και ανοιχτού κώδικα. Οι συγγραφείς συστήνουν ότι όταν η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψiν της την απώλεια ελέγχου, το προσωπικό απόρρητο και τους νομικούς κινδύνους, τη μειωμένη ευελιξία και τη μειωμένη ικανότητα καινοτομίας που επιφέρει ένα vendor lock-in .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment