ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της εκδήλωσης της Ευρωπαικής Επιτροπής Open Source Beyond 2020 – Powering a Digital Europe

Για πρώτη φορά και ως κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DIGIT και της Γενικής Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών CONNECT , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα έρευνας σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) και υλικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Equipment – OSH). Το διήμερο συνέδριο/εργαστήριο που πργματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του έργου EU-FOSSA και ταυτόχρονα το ξεκίνημα της άσκησης πολιτικής από τη GD Connect.

Η εκδήλωση με τίτλο «Open Source Beyond 2020 – Powering a Digital Europe» προσέλκυσε πάνω από 120 συμμετέχοντες, από όλη την Ευρώπη, αλλά και από την Ασία και τις ΗΠΑ.

Τα όρια της καινοτομίας

Στις συναντήσεις και στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συζήτησαν τις βασικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες στο πλαίσιο του ανοιχτού κώδικα,τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν κοινότητες ανοιχτού κώδικα και τα σύνορα της έρευνας και της καινοτομίας στο υλικό ανοιχτού κώδικα.

«Βοηθήστε την Επιτροπή να αγκαλιάσει τον ανοιχτό κώδικα», δήλωσε ο Thomas Gageik, Διευθυντής Ψηφιακών Επιχειρηματικών Λύσεων, DIGIT B3 στην εναρκτήρια ομιλία του. Ο Pearse O’Donohue, Διευθυντής E της DG Connect, δήλωσε: «Πιστεύουμε στον ανοιχτό κώδικα επειδή οδηγεί στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό και μειώνει τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά – γι ‘αυτό ας χρησιμοποιήσουμε την ανοιχτό κώδικα για την ενίσχυση μιας ψηφιακής Ευρώπης». Η κοινή τους έκκληση για δράση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα και ξεκίνησε η διάσκεψη.

Ανοιχτός κώδικας και Ανοιχτό hardware

Την πρώτη μέρα, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι ο ανοιχτός κώδικας είναι ο βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής καινοτομίας και επικεντρώθηκαν στη σημασία των πολιτικών που ενθαρρύνουν τη βελτίωση του Open Hardware ώστε μπορεί να μιμηθεί την επιτυχία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Ένα Bασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν ότι κάθε συνεδρία επικεντρώθηκε γύρω από λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Στα πάνελ συζητήθηκαν θέματα όπως ο ρόλος του ανοιχτού κώδικα στις βιομηχανίες παραγωγής και στις ΤΠΕ. στη μείωση των φραγμών στην παροχή υπηρεσιών ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα από τις ΜΜΕ · και τον καλύτερο τρόπο να καλλιεργηθούν οι κοινότητες ανοιχτού κώδικα.

Η δεύτερη ημέρα, στην οποία συμμετείχε και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) επικεντρώθηκε στις ψηφιακές δεξιότητες για τον ανοιχτό κώδικα, τα πρότυπα ανοικτού κώδικα, την ανοιχτή επιστήμη και την υποστήριξη του ανοικτού κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για τη βελτίωση της ανοιχτότητας, ενώ η λύση “Encourage coding in the open for everything and everyone, our kids, our schools and our public services”» έλαβε και τις περισσότερες ψήφους κατά την τελευταία συνεδρία.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment