ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει την υποστήριξη της για τον ανοιχτό κώδικα στον δημόσιο τομέα

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε μια ενημέρωση για το Digital, Data and Technology Playbook. Το έγγραφο καθορίζει βασικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αξιολόγησης, προμήθειας και υλοποίησης ψηφιακών έργων και προγραμμάτων στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε έντεκα βασικές πολιτικές, το εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση στον δημόσιο τομέα σχετικά με τον τρόπο προμήθειας ψηφιακών υπηρεσιών.

Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής στο playbook είναι να είναι ανοιχτό και να χρησιμοποιεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα όποτε είναι δυνατόν, λέγοντας ότι “το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και σχεδιασμένο για να επιτρέπει την πρόσβαση με τρόπο αγνωστικό από πλατφόρμες” . Εκτός από τον ανοικτό κώδικα, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν επίσης τη χρήση ανοικτών προτύπων για τα κυβερνητικά δεδομένα και την τεχνολογία.

Το DDAT Playbook παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να είναι ανοικτός και να χρησιμοποιεί ανοικτό κώδικα σε διάφορα στάδια ψηφιακών έργων και προγραμμάτων. Μεταξύ των σταδίων είναι:

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών έργων και προγραμμάτων της, καθώς και να προωθήσει μια κουλτούρα συνεργασίας, καινοτομίας και ανοικτού χαρακτήρα.

Το playbook συντάχθηκε από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Άδειας Ανοικτής Κυβέρνησης v3.0. Εφαρμόζεται απευθείας στους οργανισμούς της κεντρικής κυβέρνησης σε βάση «συμμόρφωσης ή εξήγησης» και πρέπει να θεωρείται «ορθή πρακτική» από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι θα δαπανήσει 46 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την ψηφιακή τεχνολογία σε ετήσια βάση, οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής μπορούν να θεωρηθούν ευρείες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σύμφωνες με προηγούμενες πολιτικές που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη στήριξη του ανοικτού κώδικα στις δημόσιες συμβάσεις. Από το 2002 έχει διατηρήσει μια πολιτική σύμφωνα με την οποία ο ανοικτός κώδικας θα πρέπει να θεωρείται εξίσου ανοιχτός κώδικας λύσεις εξίσου με τις ιδιόκτητες λύσεις. Με την πάροδο του χρόνου η προσέγγιση γίνεται πιο περιοριστική και η χρήση ανοιχτού κώδικα έχει καταστεί υποχρεωτική με τον Τεχνολογικό Κώδικα Πρακτικής. Η κοινή χρήση και η περαιτέρω χρήση έχουν επίσης ρυθμιστεί, καθώς το πρότυπο υπηρεσιών απαιτεί κώδικα για να καταστεί διαθέσιμος για περαιτέρω χρήση εντός της κυβέρνησης και προτείνει ένα ανοικτό αποθετήριο για κυβερνητικό κώδικα. Πολλά κυβερνητικά έργα φιλοξενούνται στο GitHub.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment