ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Διαύγεια ως δράση ανοιχτής διακυβέρνησης διεθνούς επιπέδου

Η Διάυγεια μαζί με το opengov.gr είναι οι πιο εμβληματικές δράσεις ανοιχτότητας, εκτός από τις 24 μεγάλες δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που διαμορφώθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Γιώργο Α. Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 2009. Οι βασικές σχεδιαστικές αρχές όλων αυτών των έργων διαμορφώθηκαν από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του … Read more

Πρακτικές GovTech στην ΕΕ : Μια έκθεση του Interoperable Europe

Για τη στήριξη των κυβερνήσεων στην ΕΕ που υιοθετούν πρακτικές GovTech, το έργο Interoperable Europe δημοσίευσε μια έκθεση με την οποία παρέχει μια επισκόπηση της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων GovTech και αντλεί διδάγματα από τη δημιουργία κυβερνητικών προγραμμάτων GovTech. Ενώ η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα εθνικά προγράμματα GovTech, τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της μπορούν να … Read more

Ανοιχτό λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση: Το παράδειγμα του κρατιδίου του Schleswig-Holstein

Από τότε που ξεκίνησε την ιδέα το 2012, το κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στην Γερμανία προχώρησε αργά αλλά σταθερά προς λύσεις ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα. Μαζί με άλλα κρατίδια στη Γερμανία, το Schleswig-Holstein εργάζονται για την ψηφιακή τους ανεξαρτησία. «Τον Ιούνιο του 2012, η ​​νεοεκλεγμένη κυβέρνηση δήλωσε στη συμφωνία συνασπισμού της ότι θα αυξήσει τη … Read more

Τα οφέλη του Ανοιχτού Κώδικα για την Δημόσια Διοίκηση: Μια έκθεση και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης από την Public Digital

Παρέχοντας στις κυβερνήσεις ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και συστάσεις, αυτή η έκθεση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα που δημιουργούνται από τον ανοιχτό κώδικα. Στις 21 Ιουνίου, η συμβουλευτική εταιρεία Public Digital , χρηματοδοτούμενη από το δίκτυο Omidyar , δημοσίευσε την έκθεση «Ανοιχτός κώδικας στην κυβέρνηση: δημιουργία των προϋποθέσεων επιτυχίας», … Read more

Παρουσίαση της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα: Η σημασία των Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης

Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο του λογισμικού και του υλικού ανοιχτού κώδικα παρουσιάστηκαν στις 5 Φεβρουαρίου στο European Open Source Policy Summit. Ένα μέρος αυτής της παρουσίασης ήταν η σύσταση για την κλιμάκωση του Γραφείου Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSPO) και η δημιουργία περισσότερων OSPO στην Ευρώπη. Η … Read more