ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της Semic 2024

H Semic 2024, η Διάσκεψη Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέτυχε νέο ρεκόρ στον αριθμό των συμμετεχόντων, με 480 επισκέπτες στο χώρο και 1188 μοναδικούς ακολούθους στο διαδίκτυο.     Τα εργαστήρια πριν από τη διάσκεψη προσέλκυσαν επίσης πολλούς εμπειρογνώμονες στον τομέα … Read more

Διαδικτυακό σεμινάριο για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στις 30 Μαΐου 2024

Η Ευρωπαϊκή βοήθεια για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, διοργανώνει στις 30 Μαΐου διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “How to prepare an innovation procurement: best practices and lessons learned”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, προμηθευτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και θα εστιάσει στα εξής: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις πριν, κατά τη διάρκεια … Read more

Meltemi : ένα Ελληνικό Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) Ανοιχτού Κώδικα από το ΙΕΛ Αθηνά 

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για εφαρμογές έρευνας και βιομηχανίας. Έχει αποδειχθεί ότι τα LLM ανοιχτού κώδικα είναι ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις σε εμπορικές λύσεις και η χρήση τους μπορεί να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ελέγχου στην ανάπτυξη ασφαλών και βελτιστοποιημένων για εφαρμογές μοντέλων. Ωστόσο, λόγω … Read more

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών βραβεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPSA του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης

Το «ΜΙTOS», το Επίσημο μητρώο διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου έλαβε ειδική αναγνώριση στα Ευρωπαϊκα Βραβεία Δημόσιου Τομέα, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα βραβείων για φορείς του δημόσιου τομέα, το οποίο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 2009 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIΔΔ) . Πρόκειται για ένα έργο που έχει υλοποιηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών … Read more

Ένα μοντέλο αξιολόγησης του επιπέδου ωρίμανσης της Govtech από το GovTech4all

Στον κόσμο της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου, είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούμε με δομημένο και προσανατολισμένο στο στόχο τρόπο. Το ευρωπαϊκό έργο GovTech4all λειτουργεί ως εκκολαπτήριο, όπου οι ιδέες εξελίσσονται από την ιδέα σε λύσεις εργασίας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά πώς κατευθύνεται η ομάδα καινοτομίας σε αυτόν τον στόχο και ποια … Read more