ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα μοντέλο αξιολόγησης του επιπέδου ωρίμανσης της Govtech από το GovTech4all

Στον κόσμο της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου, είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούμε με δομημένο και προσανατολισμένο στο στόχο τρόπο. Το ευρωπαϊκό έργο GovTech4all λειτουργεί ως εκκολαπτήριο, όπου οι ιδέες εξελίσσονται από την ιδέα σε λύσεις εργασίας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά πώς κατευθύνεται η ομάδα καινοτομίας σε αυτόν τον στόχο και ποια … Read more