ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η κυβέρνηση της Δανίας διερευνά λύσεις ανοικτού κώδικα του δημόσιου τομέα ως μέρος της νέας ψηφιακής στρατηγικής

Η κυβέρνηση της Δανίας ξεκινά μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα στη δημόσια διοίκηση. Η απόφαση αυτή ακολουθεί μια πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού, εγκαινιάζοντας μια ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική . Η συμφωνία αναφέρει προσεκτικά ότι «μπορεί να υπάρχει δυνατότητα χρήσης ανοικτού κώδικα για την … Read more

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της GovTech και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας

Σε μια πρόσφατο σύνοδο, διάφοροι ενδιαφερόμενοι από το έργο GovTech4All και την πρωτοβουλία SPIN4EIC συναντήθηκαν για να συζητήσουν εν εξελίξει έργα, πιθανές συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια.  Η σύνοδος υπογράμμισε τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, των διασυνοριακών ψηφιακών λύσεων και των προσπαθειών οικοδόμησης κοινοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. GovTech4All: … Read more

Δίκτυο Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) της ΕΕ

Τα γραφεία προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (OSPO) σε δημόσιες υπηρεσίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδριάζουν τακτικά, με στόχο την ευθυγράμμιση της προσέγγισής τους όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές ανοιχτού κώδικα. Η ανταλλαγή βοηθά στη δημιουργία πρακτικών προγραμμάτων σε ελεύθερο και ανοικτό κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεντρώνοντας περίπου 13 οργανισμούς από 8 κράτη μέλη, το δίκτυο … Read more

Big Data Test Infrastructure (BDTI) : Μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα

Το BDTI είναι ένα έτοιμο προς χρήση, δωρεάν, cloud stack ανάλυσης δεδομένων για τον δημόσιο τομέα που προσφέρεται σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις για να πειραματιστoύν με εργαλεία ανοικτού κώδικα και να προωθήσουν την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα . Αν και ο τίτλος παραπέμπει σε Big Data, δεν είναι μόνο για τα … Read more

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανανεώνει την έκκληση του για ένα διαλειτουργικό και ψηφιακό δημόσιο τομέα

Στο ψήφισμα Συμπεράσματα για το μέλλον της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την υποστήριξή της για την ανάπτυξη διαλειτουργικών δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασυνοριακή διασύνδεση των υποδομών των δημόσιων διοικήσεων». Αυτό σηματοδοτεί  και πάλι μια σημαντική δέσμευση από τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να … Read more