ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός εκδήλωσης “Αναλύοντας τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και τον κανονισμό eIDAS”

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, η ΕΔΥΤΕ και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB – συνδιοργάνωσαν μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο “Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και ο κανονισμός eIDAS”. Η εκδήλωση, που διεξήχθη διαδικτυακά, είχε ως στόχο να εξετάσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την υλοποίηση … Read more

Διαδικτυακή παρουσίαση: Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και ο κανονισμός eIDAS – Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

H ΕΔΥΤΕ και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB – διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και ο κανονισμός eIDAS» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 από τις 16:00 έως τις 17:30. Η διαδικτυακή παρουσίαση θα αφορά τον Κανονισμό 910/2014 της ΕΕ, γνωστό και ως eIDAS (Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Πιστοποίηση και … Read more

Απολογισμός της εκδήλωσης “Synergies for the future – AΙ in Public Services”

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον Δημόσιο Τομέα, το θεσμικό πλαίσιο και οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Οικονομία και την Κοινωνία στο επίκεντρο της εκδήλωσης “Synergies for the future – AΙ in Public Services” Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα προς όφελος των πολιτών, τo σχήμα διακυβέρνησης δεδομένων (data governance), οι ευκαιρίες για συνέργειες, η … Read more

DigiGov-innoHUB: Κοινή χρήση πιλοτικών έργων νέας γενιάς με την άδεια ανοιχτού λογισμικού EUPL

Μέσω του ΕΔΥΤΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα και προηγμένα έργα Ψηφιακής Ευρώπης: το DigiGov-innoHUB. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση μέσω της Εθνικής Πύλης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Όλα τα πιλοτικά έργα θα υλοποιηθούν με τη χρήση ανοικτών … Read more