ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Χρήση ανοιχτών προτύπων, λογισμικού και δεδομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση: μια παρακαταθήκη για τους πολίτες του Νεπάλ

Προεπισκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Υποδομών IMS, Νεπάλ

Η αποκέντρωση στο Νεπάλ έδωσε στις τοπικές κυβερνήσεις επιπλέον αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένοι πόροι αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διακυβέρνηση αρχικά. Η κυβέρνηση του Ντανγκάντι, στα δυτικά του Νεπάλ, βελτίωσε την εποπτεία ενός από τα μεγαλύτερα κονδύλια της πόλης και των υποδομών μικρής κλίμακας, εισάγοντας νέες … Read more

Τα Ανοιχτά δεδομένα και η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (crowdfunding) μπορεί να δώσουν νέα πνοή στη δημοκρατία

Η δημοκρατία μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του ανθρώπου, αλλά έχει υποστεί πλήγμα, τα τελευταία χρόνια σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της χαμηλής συμμετοχής των πολιτών και της  γενικής  δυσπιστίας προς τα πολιτικά και κυβερνητικά όργανα. Η χρήση του διαδικτύου βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας σύμφωνα … Read more