ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα Γραφεία Προγραμμάτων Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα (OSPOs): Πώς Υποστηρίζουν την Ψηφιοποίηση και την Καινοτομία

Τα Γραφεία Προγραμμάτων Ανοικτού Κώδικα στο Δημόσιο Τομέα (OSPOs) αναδεικνύονται ως σημαντικά κέντρα αριστείας, συγκεντρώνοντας τεχνογνωσία και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βασισμένη σε ανοικτό κώδικα. Αυτά τα γραφεία προωθούν πρακτικές για τη δημιουργία δυναμικών οικοσυστημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση και την ανοικτή καινοτομία.Μια βασική ανάγκη που καλύπτεται από τα OSPOs είναι η ...

Περισσότερα...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την ενίσχυση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ανοικτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη διάρκειας 12 εβδομάδων σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL). Η παρούσα διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οφέλη του προγράμματος DIGITAL και τους πιθανούς τομείς βελτίωσης.Η διαβούλευση θα ζητήσει τη ...

Περισσότερα...

Απολογισμός της Semic 2024

H Semic 2024, η Διάσκεψη Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέτυχε νέο ρεκόρ στον αριθμό των συμμετεχόντων, με 480 επισκέπτες στο χώρο και 1188 μοναδικούς ακολούθους στο διαδίκτυο.    Τα εργαστήρια πριν από τη διάσκεψη προσέλκυσαν επίσης πολλούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ...

Περισσότερα...

19o Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης, 12-14 Ιουλίου 2024

Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ και το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνουν το 19o ετήσιο Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης την περίοδο 12-14 Ιουλίου 2024. Το Σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα KAS Greece – Cyprus, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ, την εταιρεία Break Even Consulting, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ και τον Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού ...

Περισσότερα...

Απολογισμός του διαδικτυακού σεμιναρίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF)

Στις 24 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του NIFO διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) και τις καινοτομίες που εισήγαγε ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη (ΙΕΑ). Το διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Παρακολούθησης του EIF για το ...

Περισσότερα...

GOVTECH: Η επόμενη ευκαιρία της Ευρώπης

Ο τομέας της GovTech μεταμορφώνει ραγδαία τη δημόσια διοίκηση σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη έκθεση της Accenture και της PUBLIC. Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις εισπράττουν φόρους, παρέχουν υπηρεσίες, διανέμουν την ευημερία και διατηρούν την ασφάλεια. Με 400 … Read more

Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Πορτογαλία: Το πρόγραμμα Mosaico

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη του προγράμματος Mosaico. Μέσω του Οργανισμού Διοικητικού Εκσυγχρονισμού (AMA), το Mosaico αποσκοπεί στην παροχή μιας ενιαίας, ψηφιακής εμπειρίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας ή του κρατικού φορέα. Η Αναγκαιότητα Στη σύγχρονη εποχή, οι δημόσιες υπηρεσίες … Read more

Αξιοποίηση λύσεων GovTech για την καινοτομία του δημόσιου τομέα

Εννοιολογικός σχεδιασμός της GovTech Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έννοια της GovTech έχει αναδειχθεί ως καθοριστική στη διασταύρωση μεταξύ διακυβέρνησης και τεχνολογίας. Περιλαμβάνει πολλαπλές διαστάσεις και προοπτικές: από τη γραφειοκρατική αδράνεια έως τα σιλό δεδομένων, η GovTech αντιμετωπίζει ένα φάσμα προκλήσεων και θέτει ένα μέλλον όπου οι κυβερνήσεις λειτουργούν με ευελιξία και καινοτομία. Πράγματι, … Read more

Η κυβέρνηση της Δανίας διερευνά λύσεις ανοικτού κώδικα του δημόσιου τομέα ως μέρος της νέας ψηφιακής στρατηγικής

Η κυβέρνηση της Δανίας ξεκινά μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα στη δημόσια διοίκηση. Η απόφαση αυτή ακολουθεί μια πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού, εγκαινιάζοντας μια ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική . Η συμφωνία αναφέρει προσεκτικά ότι «μπορεί να υπάρχει δυνατότητα χρήσης ανοικτού κώδικα για την … Read more

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της GovTech και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας

Σε μια πρόσφατο σύνοδο, διάφοροι ενδιαφερόμενοι από το έργο GovTech4All και την πρωτοβουλία SPIN4EIC συναντήθηκαν για να συζητήσουν εν εξελίξει έργα, πιθανές συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια.  Η σύνοδος υπογράμμισε τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας, των διασυνοριακών ψηφιακών λύσεων και των προσπαθειών οικοδόμησης κοινοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. GovTech4All: … Read more