ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή της ΕΕΛΛΑΚ επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Επιστολή_OGP_9_2013 με τις προτάσεις της
Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)
σχετικά με το ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.

Leave a Comment