ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων: Μια πλατφόρμα χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων

Το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Αποτελεί πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής έρευνας και τη διάθεση ανοιχτών κοινωνικών δεδομένων στο ευρύ κοινό.Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα γύρω από θεματικές περιοχές και διατίθενται ανοιχτά προς χρήση με άδεια http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .

socioscope2

Θεματικές ενότητες δεδομένων

Κοινωνικές αντιπαραθέσεις και διαμαρτυρία-PROMAP

Η εξαγωγή των αιτημάτων κοινωνικών αντιπαραθέσεων από τα κείμενα των εφημερίδων έγινε με χρήση τεχνολογίας του ΕΚ. ΑΘΗΝΑ \ ΙΕΛ και με τη συμμετοχή των Χ. Παπαγεωργίου (Κύριου Ερευνητή ΙΕΛ), Κωνσταντίνας Παπανικολάου και του Ν. Παπασαραντόπουλου.

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας Θεώνη Σταθοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ),

Εγκληματικό Φαινόμενο

Το σύνολο δεδομένων για την Εγκληματικότητα στο πλαίσιο της ΚΡΗΠΙΔΑΣ περιλαμβάνει δύο τμήματα/ενότητες δεδομένων:

  1. Πρωτογενή στατιστικά δεδομένα από την ΕΛΑΣ (1990-2014)
  2. Δευτερογενή (μετά από επεξεργασία) στατιστικά δεδομένα από τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και τη ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – χρονοσειρές, από το 1996 κι εντεύθεν.
  3. Δευτερογενή (μετά από επεξεργασία) στατιστικά δεδομένα από τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και τη ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – χρονοσειρές, από το 1924-1996 κατ’ επιλογήν με βάση το κριτήριο της συγκρισιμότητας

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας Ιωάννα Τσίγγανου (Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ)

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας Γιώργος Κανδύλης (Κύριος Ερευνητής),

Εκλογικά Αποτελέσματα

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει όλα τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών (Σεπτέμβριος 1996 – Ιανουάριος 2015). Δίνεται η δυνατότητα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης σε επίπεδο Εκλογικής Περιφέρειας και Καλλικρατικού Δήμου.

Πηγές: Singular Logic, Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Εκλογών.

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας Μανίνα Κακεπάκη (Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ),

Πολιτικό Προσωπικό

Το σύνολο δεδομένων «Πολιτικό Προσωπικό» περιλαμβάνει στοιχεία για κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά και την πολιτική προϋπηρεσία 1060 μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκλέχθηκαν στις Κοινοβουλευτικές περιόδους από Θ’ (1996-2000) έως και ΙΣΤ’ (Ιανουάριος-Αύγουστος 2015). Κάθε κοινοβουλευτική σύνθεση περιλαμβάνει το σύνολο όσων εκλέχθηκαν αρχικά ή, μετέπειτα, κατόπιν αντικατάστασης. Οι σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τα επίσημα βιογραφικά των βουλευτών/τριών, ενώ η επιλογή των μεταβλητών έγινε από ερευνητική ομάδα. Για τον τρόπο που έγινε η κωδικοποίηση των μεταβλητών βλ. εδώ. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης ορισμένων μεταβλητών. Τα πλήρη στοιχεία για κάθε βουλευτή/τρια εμφανίζονται κάτω από την επιλογή «Αποτελέσματα Αναζήτησης».

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας Μανίνα Κακεπάκη (Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ)


Πηγή άρθρου: http://www.socioscope.gr

Leave a Comment