ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση του Μητρώου Διαδικασιών diadikasies.gr στην ημερίδα για την εφαρμογή της αρχής Once Only

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα, της μείωσης των διοικητικών βαρών, και της ουσιαστικής βελτίωσης και αναβάθμισης των προσφερόμενων προς πολίτες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020 έχει προωθήσει την εφαρμογή της αρχής «Μόνον Άπαξ», δηλαδή της αρχής με βάση την οποία πληροφορίες και στοιχεία που έχουν προσκομισθεί σε δημόσιες αρχές δεν απαιτείται να ξαναϋποβληθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Έλληνες εταίροι των δράσεων Stakeholder Community – Once-Only Principle for Citizens (SCOOP4C) και The Once Only Principle Project (TOOP), διοργάνωσαν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στο Μικρό Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48 ημερίδα που είχε σαν στόχο να:

 1. Παρουσιαστούν καλές πρακτικές και οι σχετικές Ευρωπαϊκές Δράσεις,
 2. Να συζητηθούν τα σημαντικά έργα υλοποίησης στην Ελλάδα,
 3. Να γίνει ανταλλαγή απόψεων για:
  1. τον τρόπο εφαρμογής της αρχής «Μόνον Άπαξ» για την προσφορά προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  2. τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται και που δεν επιτρέπουν την άμεση και καθολική εκμετάλλευσή της προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των Δημόσιων Υπηρεσιών
  3. τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις δράσεις που υλοποιούνται
  4. οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της αρχή «Μόνον Άπαξ»

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση των δράσεων SCOOP4C και TOOC και παρουσιάστηκαν δράσεις διαλειτουργικότητας και «Μόνον Άπαξ» που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα από το Υπ. Εσωτερικών – ΚτΠ ΑΕ (με το Μητρώο Πολιτών) , την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας), το Υπουργείο Παιδείας (με το Αποθετήριο Εφαρμογών του Υπουργείου & Eποπτευόμενων Φορέων), το ΕΚΔΑΑ και από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) παρουσιάστηκε το Μητρώο Διαδικασιών https://diadikasies.gr/ από τον Ευάγγελο Μήλιο.

Ο Ευάγγελος Μήλιος, παρουσίασε τις βασικές αρχές και λειτουργίες του  Μητρώου Διαδικασιών https://diadikasies.gr/  και τους τρόπους που συμβάλλει στην διαλειτουργικότητα και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της συνεργατικής καταγραφής των υπηρεσιών που παρέχουν όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα. Την παρουσίαση στην ημερίδα για το diadikasies.gr μπορείτε να την δείτε εδώ. Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις των ομιλητών θα είναι σύντομα διαθέσιμες από τον ιστότοπο του έργου SCOOP4C.

Leave a Comment