ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Δήμος των Τιράνων υιοθετεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ανοικτά πρότυπα με τη μετάβαση στο LibreOffice

Το Document Foundation ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες,  ότι ο Δήμος των Τιράνων, ο μεγαλύτερος στην Αλβανία, θα προχωρήσει  στην υιοθέτηση του ανοιχτού κώδικα και των ανοικτών προτύπων με τη μετάβαση στο LibreOffice.  Ήδη ο δήμος Τιράνων βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα στην υποδομή πληροφορικής της πόλης μιας ήδη έχει κάνει την επιτυχή μετάβαση στο Nextcloud.
Την μετάβαση στο LibreOffice την διαχειρίζεται το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο ακολουθεί μια προσέγγιση ανοιχτού κώδικα κατά την εφαρμογή πολλών λύσεων πληροφορικής, βασισμένη στην ισχυρή πεποίθηση ότι η δημόσια υποδομή πληροφορικής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα (https://publiccode.eu) .
Ο Ermir Puka, επικεφαλής του τμήματος ΤΠΕ, πιστεύει ότι παρά την αντίσταση στην αλλαγή και τις άλλες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μετάβαση, χρησιμοποιώντας λογισμικό και πλατφόρμες ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα όπως το LibreOffice – υποστηρίζοντας ανοιχτά πρότυπα – θα καθοδηγήσουν την υποδομή πληροφορικής του δήμου προς το συμφέρον των πολιτών των Τιράνων.
Το πρόγραμμα μετάβασης ξεκίνησε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, όπου οι περισσότερες εργασίες βασίζονται σε έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα. Αυτό βοήθησε να εντοπιστούν πολλά διαφορετικά ζητήματα κατά τη διάρκεια και μετά τη μετανάστευση και βοήθησε τη διαδικασία σε άλλα γραφεία του Δήμου. Η πλειοψηφία των 1.000 χρηστών στον Δήμο Τιράνων έχουν ήδη μεταφερθεί στο LibreOffice.
Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η μετάβαση, τα εγχειρίδια LibreOffice Writer και Calc έχουν μεταφραστεί σε αλβανικά, ενώ το προσωπικό πληροφορικής φτιάχνει ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύσσεται στο Moodle, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιείται από το Δήμο. Οι δραστηριότητες υποστηρίζονται με ενθουσιασμό από την τοπική κοινότητα ανοιχτού κώδικα, η οποία συγκεντρώνεται γύρω από τα Ανοικτά Εργαστήρια.

Leave a Comment