ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η σημασία του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη για την  ενιαία ψηφιακή αγορά: Μια μελέτη του  Enrico Letta  

Μια πρόσφατη μελέτη του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα προσφέρει μια οραματική προοπτική για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Το έγγραφο, που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, προτείνει στρατηγικές βελτιώσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση της αγοράς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου, πιο σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η έκθεση τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη για την επίτευξη μιας απρόσκοπτης ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Από την έναρξή της πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια, η ενιαία αγορά υπήρξε θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και ευημερία, αναφέρει η έκθεση. Αρχικά, η οποία σχεδιάστηκε από τον Jacques Delors το 1985, η αγορά διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων σε αυτό που τότε ήταν γνωστό ως Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αυτή η ολοκλήρωση επιτεύχθηκε με την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών, την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά από την ίδρυση της Ενιαίας Αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεκταθεί και οι εσωτερικές και εξωτερικές της προκλήσεις έχουν αυξηθεί. Η έκθεση του Enrico Letta αποτελεί μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας προσαρμογής της ενιαίας αγοράς σε αυτές τις εξελισσόμενες δυναμικές. Αντλείται από προηγούμενες σκέψεις και σχέδια δράσης για να προτείνει ένα ανανεωμένο όραμα για την αγορά που ευθυγραμμίζεται με τους τρέχοντες στρατηγικούς στόχους της ΕΕ και τις παγκόσμιες αλλαγές.

Ο ρόλος του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη

Το κύριο σημείο στην έκθεση του  Letta είναι η ανάγκη για βελτιωμένες διαλειτουργικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου παίζει ρόλο ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη. Ο νόμος που  ενσωματώθηκε επίσημα στο δίκαιο της ΕΕ στις 11 Απριλίου 2024, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία βασίζεται σε απρόσκοπτες ροές δεδομένων για την υποστήριξη διαφόρων υπηρεσιών—από την αμοιβαία αναγνώριση ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων έως τις ανταλλαγές δεδομένων οχημάτων για την οδική ασφάλεια.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι παρά τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ πάσχουν από περιορισμένη διαλειτουργικότητα. Αυτός ο κατακερματισμός εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, θέτοντας σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τις ΜΜΕ. Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με τη δημιουργία μιας νέας δομής διακυβέρνησης και την προώθηση λύσεων διαλειτουργικότητας για τον δημόσιο τομέα. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας έτσι τη συνολική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο την μελέτη του Enrico Letta εδώ.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment